zaburzenia-rytmu-serca

Zaburzenia-rytmu-serca

Objawy arytmii: od postaci bezobjawowych, przez uczucie nierównego, wolnego lub szybkiego bicia serca, zasłabnięcie, utratę przytomności, do postaci zagrażających życiu Przyczyny: Nieprawidłowe generowanie pobudzeń elektrycznych przez serce (np. zbyt wolne rytmy, dodatkowe pobudzenia), utrudnione ich przewodzenie (np. bloki serca), błędna wędrówka pobudzenia przez serce (częstoskurcze przedsionkowe, komorowe). Czynniki ryzyka: Uwarunkowania genetyczne, współistniejące choroby serca, nadciśnienie tętnicze. Powikłania: Utrata przytomności, niewydolność serca, a nawet nagły zgon. Diagnostyka: Najbardziej miarodajnym badaniem jest wykonanie całodobowego zapisu EKG metodą Holtera. Leczenie arytmii: Pewne zaburzenia rytmu serca nie podlegają leczeniu, lecz muszą być stale kontrolowane (np. liczba dodatkowych pobudzeń). Inne wymagają przyjmowania leków antyarytmicznych porządkujących pracę elektryczną serca. Jest również grupa zaburzeń rytmu wymagająca wszczepienia stymulatora serca (np. za wolny rytm serca).

zaburzenia rytmu serca

Więcej o:

zaburzenia rytmu serca

 • Arytmia serca (zaburzenie rytmu serca) - objawy, diagnoza, leczenie

  się do lekarza. Zaburzenia rytmu serca są najczęściej spowodowane nieprawidłowym systemem pracy układu przewodzącego lub zachwianiem rytmiczności tworzenia bodźców w węźle zatokowym serca. Inną przyczyną arytmii może być zbyt wysoka pobudliwość serca, która powoduje, że wytwarzane są dodatkowe skurcze. Arytmia

 • Czynność serca. Czynność serca a tętno. Zaburzenia rytmu serca

  65 do 78 uderzeń/minutę U osób starszych ? od 60 do 70 uderzeń/minutę Arytmia - zaburzenia rytmu serca Zaburzenia rytmu serca, nazywane arytmią, polegają na nierównomiernej czynności serca. Skutkuje to nieregularnym tętnem, które często może przekraczać bezpieczne granice (poniżej 60 i powyżej 100

 • Częstoskurcz komorowy: objawy, leczenie

  Częstoskurcz komorowy - na czym polega? Częstoskurcz komorowy (łac. tachycardia ventricularis), czyli zaburzenia rytmu serca w wyniku nieprawidłowej pracy skurczowej mięśnia sercowego. Częstoskurcz nadkomorowy natomiast ma przyczynę w złej pracy przedsionków serca albo węzła przedsionkowo

 • Ablacja - na czym polega zabieg i kiedy się go wykonuje?

  Ablacja - co to jest? Ablacja to zabieg polegający na punktowym zniszczeniu fragmentów tkanek mięśnia sercowego, które powodują zaburzenia rytmu serca. Tkanki niszczy się za pomocą impulsu z elektrody ablacyjnej. Rozróżnia się ablację RF, podczas której tkanki niszczone są przez impuls ciepła

 • Anestezjolodzy masowo wyjeżdżają za granicę

  - Znieczulam po trzech pacjentów naraz - opowiada Dariusz Kuśmierski ze szpitala w Częstochowie, przewodniczący Związku Zawodowego Anestezjologów. - Biegam między salami zabiegowymi, wszystko robię w pośpiechu. To tak, jakby w czasie lotu zostawić samolot bez pilota: właściwie nie jest potrzebny, bo