hipochondria

Hipochondria

Objawy hipochondrii: nadmierne zaabsorbowanie stanem zdrowia własnego organizmu, ciągły lęk przed chorobą; przekonanie o byciu chorym mimo braku potwierdzenia podczas badań; zapewnienia lekarzy o dobrym zdrowiu i pozytywne wyniki badań nie uspokajają pacjenta, a mogą wręcz wywoływać obawę, że lekarz nie potrafi rozpoznać choroby. Przyczyny hipochondrii: Czynniki dziedziczne, środowiskowe, stresujące przeżycia Czynniki ryzyka: Nie są znane. Możliwe powikłania: Depresja występująca jednocześnie z hipochondrią znacznie pogarsza rokowania pacjenta. Diagnostyka: Na podstawie wywiadu z chorym i badania ogólnego stanu zdrowia. Objawy muszą się utrzymywać przez min. pół roku i nie mogą być związane z inną chorobą psychiczną (np. depresją). Leczenie: Najważniejsza w leczeniu hipochondrii jest psychoterapia. W niektórych przypadkach oprócz psychoterapii stosuje się także leki przeciwdepresyjne.

hipochondria

Więcej o:

hipochondria