dur-brzuszny

Dur-brzuszny

Dur brzuszny to bardzo poważna choroba bakteryjna, której można zapobiegać. Przede wszystkim bardzo ważne jest dokładne mycie owoców oraz warzyw, aby zapobiec przedostaniu się bakterii do naszego organizmu. W tym względzie ważne jest także picie wody wyłącznie z pewnego źródła. Obecnie istnieją szczepionki, które pełnią funkcję uodparniającą na omawianą chorobę. Rozpoznanie i stadia dura brzusznego. Aby rozpoznać w organizmie dur brzuszny, należy wykonać posiew krwi, razem z ewentualnym posiewem moczu, kału i plwocin. Charakterystyczna dla tej choroby jest małopłytkowość oraz niedokrwistość. Poszczególne stadia dura brzusznego obejmują kolejno: obrzmienie rdzeniaste, pojawienie się strupów, pojawienie się charakterystycznych owrzodzeń oraz oczyszczanie się owrzodzeń. Dur brzuszny - na czym polega leczenie? W leczeniu dura brzusznego wykorzystuje się terapię antybiotykową. Wśród skutecznych antybiotyków należy wskazać na ampicylinę, ciprofloksacynę, cefoperazon czy sulfametoksazol. Oprócz leczenia antybiotykowego konieczne jest także unormowanie poziomu elektrolitów oraz płynów. W przypadku szybkiego rozpoczęcia leczenia chory ma spore szanse na wyzdrowienie.

dur brzuszny

Więcej o:

dur brzuszny