autyzm

Autyzm

Czym jest autyzm? Termin wprowadzony przez Eugena Bleulera (1857-1939) na określenie osób, które odwracają się od świata zewnętrznego i pozostają we własnym świecie wewnętrznym, w którym utraciły zainteresowanie rzeczywistością, rzeczami czy osobami z zewnątrz. Autyzm jest określeniem ogólnym, kiedy dotyczy dzieci, mówi się o autyzmie dziecięcym. W znaczeniu ogólnym, autyzm charakteryzuje się brakiem komunikacji ze światem zewnętrznym, zamknięciem się w swoim wewnętrznym, autocentrycznym i zdominowanym przez własne ja świecie. Myśl autystyczna żywi się przede wszystkim materiałem pochodzącym od chorego, np. snami na jawie, fantazjami, majaczeniami i halucynacjami. Jeśli rzeczywistość dostarcza materiału, to chory nie jest tego świadomy i konotuje go jako własny. Autyzmem nazywane są również zmiany osobowości występujące u niektórych pacjentów schizofrenicznych, charakteryzujące się zamknięciem w sobie. Częściej autyzmem okeśla się zmiany osobowości pojawiające się w ciągu 2 pierwszych lat życia, u 4-5 dzieci na 10000 w stosunku chłopcy-dziewczynki 4:1. Występowanie autyzmu: Zachorowalność na autyzm zmienia się zasadniczo w zależności od państwa, od ok. 2 na 10000 w Niemczech do 16 na 10000 w Japonii. Różnice w częstości zachorowań mogą wynikać z odmiennych kryteriów diagnostycznych, czynników genetycznych i/lub wpływów środowiskowych. Przez lata sądzono błędnie, że autyzm może być spowodowany niewłaściwym wychowaniem lub zaburzonym kontaktem z matką. Najnowsze badania udowodniły istotne zmiany w pracy mózgu u osób autystycznych, które bardzo rzadko są widoczne w badaniu makroskopowym (tzn. na poziomie anatomii mózgu), ale prawie zawsze są obecne na poziomie metabolizmu mózgu. Postacie autyzmu: Badania wykonane za pomocą PET (pozytonowa tomografia emisyjna) i innych technik neuroobrazowania wykazały odchylenia od normy zarówno w poważnych (tzn. takich, które ograniczają normalny rozwój poznawczy i kontakty międzyludzkie), jak i w tzw. lżejszych formach (m.in. zespół Aspergera), które pozwalają chorym na osiągnięcie normalnego lub prawie normalnego poziomu poznania i samodzielnego życia mimo obecności odchyleń w kontaktach międzyludzkich. Wyróżnia się autyzm dziecięcy, niemożliwy do sklasyfikowania razem z objawami schizofrenii, ponieważ schizofrenik w pewnym momencie przestaje interesować się światem, dziecko autystyczne nigdy nie zaczyna się nim interesować.

autyzm

Więcej o:

autyzm

 • Autyzm atypowy: przyczyny, objawy

  Autyzm atypowy - definicja Autyzm atypowy to całościowe zaburzenie rozwoju, różniące się od wczesnego autyzmu dziecięcego przede wszystkim tym, że diagnozowane jest później, najczęściej dopiero po trzecim roku życia. Wcześniej dziecko rozwija się prawidłowo. Ponadto zachowanie dziecka może

 • Co to jest autyzm?

  Dołącz do nas na Facebooku! AUTYZM i pozostający w spektrum autyzmu Zespół Aspergera to skomplikowane, biologicznie uwarunkowane zaburzenie rozwojowe, które powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się i porozumiewaniu oraz w kontaktach społecznych. Jest niepełnosprawnością bardzo złożoną

 • Autyzm dziecięcy: objawy, leczenie

  Zaburzenie to ujawnia się w wieku dziecięcym i nie jest w pełni uleczalne, utrzymuje się do końca życia. Jest to zaburzenie na tle neurorozwojowym i według przeprowadzanych badań, najczęściej pojawiającym się schorzeniem na świecie. Autyzm dziecięcy jest zaburzeniem rozwojowym, w której główną rolę

 • Zrozumieć autyzm, czyli kim są osoby nieneurotypowe?

  Mimo że autyzm jest diagnozowany od stosunkowo niedawna, wokół niego narosło wiele mitów. U ich podłoża może leżeć powszechne niezrozumienie tego zaburzenia. Każde zaburzenie ma swoją definicję, podobnie jest z autyzmem. Problem jest taki, że autyzm nie jest chorobą, mimo że w klasyfikacji chorób

 • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Ty też możesz pomóc

  2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Wbrew obiegowym opiniom autyzm nie jest jednowymiarowy - jest to całe spektrum zaburzeń. Szacuje się, że nawet 1 proc. populacji może mieć zaburzenia ze spektrum. Nie są jeszcze znane bezpośrednie przyczyny autyzmu, jednak wiadomo, że autyzm

 • Spektrum autyzmu. Jak rozpoznać pierwsze sygnały?

  Czym jest spektrum autyzmu? Spektrum autyzmu to wciąż dla wielu osób pojęcie nieznane. Tymczasem autyzm został opisany po raz pierwszy w 1943 roku przez dwóch niezależnych od siebie badaczy, Leo Kannera i Hansa Aspergera. Początkowo uważano go za jednostkę chorobową bliską psychozom dziecięcym

 • Czy można wyprzedzić autyzm? Są dowody, że jest to możliwe

  Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD - z ang. autism spectrum disorder) to zaburzenia neurorozwojowe charakteryzujące się trudnościami w komunikacji z otoczeniem, w budowaniu relacji społecznych, a także powtarzalnym lub ograniczonym zakresem zachowań i zainteresowań. To zaburzenie objawia