autyzm

Więcej o:

autyzm

 • Autyzm

  Już kilkumiesięczne niemowlę może wykazywać pewne symptomy autyzmu, niemniej jednak zazwyczaj diagnozuje się go przed ukończeniem 3-go roku życia. Nie oznacza to, że autyzm nie występuje u starszych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Nie leczony autyzm prowadzi do ogromnych

 • Autyzm

  kształtują rozwój umysłowy rozwijającej się osoby i wpływają na wykształcające się dopiero kompetencje, nabierając różnorodnego znaczenia w odniesieniu do ogólnej organizacji organizmu w różnych fazach rozwoju. Autyzm może więc być definiowany jako biologicznie determinowany zespół

 • Czy można wyprzedzić autyzm? Są dowody, że jest to możliwe

  Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD - z ang. autism spectrum disorder) to zaburzenia neurorozwojowe charakteryzujące się trudnościami w komunikacji z otoczeniem, w budowaniu relacji społecznych, a także powtarzalnym lub ograniczonym zakresem zachowań i zainteresowań. To zaburzenie objawia się na

 • Autyzm atypowy: przyczyny, objawy

  Autyzm atypowy - definicja Autyzm atypowy to całościowe zaburzenie rozwoju, różniące się od wczesnego autyzmu dziecięcego przede wszystkim tym, że diagnozowane jest później, najczęściej dopiero po trzecim roku życia. Wcześniej dziecko rozwija się prawidłowo. Ponadto zachowanie dziecka może się

 • Autyzm dziecięcy: objawy, leczenie

  Zaburzenie to ujawnia się w wieku dziecięcym i nie jest w pełni uleczalne, utrzymuje się do końca życia. Jest to zaburzenie na tle neurorozwojowym i według przeprowadzanych badań, najczęściej pojawiającym się schorzeniem na świecie. Autyzm dziecięcy jest zaburzeniem rozwojowym, w której główną

 • Co to jest autyzm?

  Dołącz do nas na Facebooku! AUTYZM i pozostający w spektrum autyzmu Zespół Aspergera to skomplikowane, biologicznie uwarunkowane zaburzenie rozwojowe, które powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się i

 • Zrozumieć autyzm, czyli kim są osoby nieneurotypowe?

  Mimo że autyzm jest diagnozowany od stosunkowo niedawna, wokół niego narosło wiele mitów. U ich podłoża może leżeć powszechne niezrozumienie tego zaburzenia. Każde zaburzenie ma swoją definicję, podobnie jest z autyzmem. Problem jest taki, że autyzm nie jest chorobą, mimo że w klasyfikacji chorób

 • Biofeedback, a autyzm

  określenie sobie celów krótko i długofalowych. Jeśli będziemy mieli małe cele, które po kolei będziemy realizować w drodze do tego ostatecznego, da nam to poczucie, że terapia przynosi pozytywne efekty. Jest to szczególnie ważne w przypadku autyzmu, gdyż jest to zaburzenie bardzo złożone

 • Jak diagnozuje się autyzm?

  , nieodpowiednie wychowanie oraz trudny temperament. A przecież im wcześniejsze zdiagnozowanie autyzmu, tym lepsze prognozy funkcjonowania zarówno dla dziecka, jak i jego rodziny. Jakie kroki powinni podjąć zaniepokojeni rodzice