Co to jest autyzm?

Jest niepełnosprawnością bardzo złożoną, dlatego trudną do opisania.Inny sposób odbioru rzeczywistości powoduje, że osoby z autyzmem tworzą swój wewnętrzny, odmienny obraz świata, mają także trudności z klasycznym - w naszym rozumieniu - budowaniem więzi i okazywaniem emocji, komunikacją z innymi ludźmi

Dołącz do nas na Facebooku!

AUTYZM i pozostający w spektrum autyzmu Zespół Aspergera

to skomplikowane, biologicznie uwarunkowane zaburzenie rozwojowe, które powoduje trudności w postrzeganiu świata, uczeniu się i porozumiewaniu oraz w kontaktach społecznych. Jest niepełnosprawnością bardzo złożoną, dlatego trudną do opisania.

Inny sposób odbioru rzeczywistości powoduje, że osoby z autyzmem tworzą swój wewnętrzny, odmienny obraz świata, mają także trudności z klasycznym - w naszym rozumieniu - budowaniem więzi i okazywaniem emocji, komunikacją z innymi ludźmi.

Co jest przyczyną autyzmu?

Chociaż w mediach co jakiś czas pojawiają się nowe teorie, mające wyjaśnić źródła autyzmu (np. zaawansowany wiek ojca) przyczyny autyzmu nadal nie są znane. Wiemy, ze jest to biologicznie uwarunkowane zaburzenie rozwijającego się mózgu.

Jakie są typowe objawy autyzmu?

Osoby z autyzmem:

Mają trudności z komunikacją - ponad połowa przez całe swoje życie nie mówi, a u osób, które mówią, umiejętność ta zwykle rozwija się późno.

Mają trudności z wyrażaniem uczuć - nie zawsze adekwatnie okazują emocje, mają też problem z interpretacją emocji innych osób

Mają trudności z odczytywaniem komunikatów niewerbalnych - nie rozumieją "mowy ciała", nie umieją interpretować mimiki twarzy, intonacji głosu.

Mają trudności z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego - zazwyczaj nie patrzą innym osobom w oczy

Mają trudności z właściwym rozumieniem abstrakcyjnych wypowiedzi - wszystkie komunikaty odbierają bardzo dosłownie

Źle znoszą zmiany - by czuć się bezpiecznie, często działają rutynowo i powtarzają nawykowo te same słowa i czynności.

Jak czuje się osoba z autyzmem?

Osobie z autyzmem trudno jest zrozumieć znaczenie zachowań innych ludzi i zdarzenia w otoczeniu. Inaczej odbiera obrazy i dźwięki, inaczej odczuwa dotyk. Wiele osób z autyzmem jest nadwrażliwych na hałas, światło, zapach i przejawia zmniejszoną wrażliwość na ból. Problemy ze zrozumieniem świata i zachowań innych ludzi powodują samotność i dezorientację.

Z relacji osób z autyzmem wynika, że w wielu przypadkach są świadome swojego stanu i chcą go zmienić, chcą włączać się w życie społeczne. Taką szansę daję im pomoc specjalistów, indywidualnie sprofilowana terapia, a w przypadku dorosłych praca.

Co to jest spektrum autyzmu?

Stopień autyzmu może być bardzo różny: od ciężkiego do łagodnego. Jego skutki są jednak zawsze poważne. Istnieje grupa osób, u których głębokiemu autyzmowi towarzyszą poważne trudności w uczeniu się. Drugą grupę stanowią osoby, u których autyzm umiarkowanego stopnia występuje z przeciętną lub wysoką inteligencją. Trzecia grupa to osoby z tzw, Zespołem Aspergera - chociaż kończą studia, a czasem nawet robią doktoraty, często mają problem ze znalezieniem pracy, gdyż mają charakterystyczne dla autyzmu problemy z funkcjonowaniem w społecznym.

Czytaj także:

Autyzm

Co to jest integracja sensoryczna?

Zespół Aspergera

Dysleksja i inne zaburzenia uczenia się

ADHD to męska przypadłość

Więcej o: