Zespół Aspergera

Zespół Aspergera charakteryzuje się upośledzeniem funkcji społecznych oraz emocjonalnych, trudnościami w akceptowaniu zmian, brakiem elastyczności myślenia i mówienia. W odróżnieniu od autyzmu, w zespole Aspergera nie występują problemy z mową ani zaburzenia procesów poznawczych. Dotyka częściej mężczyzn niż kobiety.

Nie ma pewności co do przyczyn zespołu Aspergera. Lekarze wskazują na uwarunkowania genetyczne, zaburzenia neurologiczne, wiek rodziców, toksoplazmozę, dziecięce porażenie mózgowe oraz ciężkie infekcje.

Objawy

Objawami zespołu Aspergera są: problemy z dopasowaniem zachowań do kontekstu społecznego, mówienie nie oznaczające chęci nawiązania kontaktu, powtarzanie zasłyszanych zwrotów językowych w nieprawidłowych kontekstach, niedbała mowa, dosłowne rozumienie wypowiedzi (brak zrozumienia przenośni, ironii, żartu), problemy z komunikacją niewerbalną, trudności z koncentracją (zwłaszcza w grupie), rzadkie zainteresowania, które dominują wszystkie inne sfery życia, szybka nauka czytania i liczenia, niezwykła pamięć, czasem sztywność ruchów, ADHD, nadwrażliwość na bodźce zmysłowe.

Leczenie

Leczenie najczęściej koncentruje się na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych i społecznych.

Powinno być rozpoczęte jak najwcześniej. Lekarz określa formę terapii indywidualnie dla pacjenta. Zazwyczaj jednak opiera się ona na nauce rozumienia różnych zachowań, okazywania emocji zgodnie z zasadami społecznymi, a także radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Więcej o: