Lepsze słyszenie obydwoma uszami

Dlaczego zaleca się noszenie dwóch aparatów? Umiejętność słyszenia obydwoma uszami jest równie istotna jak widzenie dwojgiem oczu. Osoba mająca ubytek słuchu w obu uszach z całą pewnością odniesie znaczną korzyść z noszenia dwóch aparatów słuchowych. Najważniejsze korzyści wynikające z noszenia dwóch aparatów słuchowych to:

Poprawa umiejętności lokalizowania źródła dźwięku

Lepsze rozumienie mowy w hałaśliwym otoczeniu

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zjawiska deprywacji słuchu (utraty zdolności rozumienia)

Uzyskanie pełniejszego i przyjemniejszego obrazu dźwięku

Kierunkowość słyszenia

Dlaczego ludzie mają dwoje uszu? Ponieważ mózg potrzebuje informacji z obu uszu, aby wiedzieć skąd dochodzi dany dźwięk. Rozpatrzmy dla przykładu dźwięk klaksonu samochodowego. Docierający do uszu sygnał informuje cię o niebezpieczeństwie. W ciągu ułamka sekundy twój mózg porównuje informacje z obu uszu, takie jak moc (intensywność) fal dźwiękowych oraz momenty, w których dźwięk dobiegł do każdego ucha. Dzięki temu natychmiast zdajemy sobie sprawę, z której strony dochodzi dźwięk i jak daleko znajduje się jego źródło. Ten proces nazywamy lokalizowaniem dźwięku.

Lokalizowanie źródła dźwięku

Umiejętność lokalizowania dźwięku wynika z fizycznej odległości między uszami. Na przykład dźwięk klaksonu samochodowego, którego źródło znajduje się z lewej strony, dobiegnie do lewego ucha ułamek sekundy szybciej niż do prawego i z większą mocą. Dlatego natychmiast możemy zdać sobie sprawę, że samochód zbliża się z dużą szybkością z lewej strony. W ten sposób natura zadbała o nasze bezpieczeństwo w codziennych sytuacjach.

Rozumienie mowy w hałasie

Hałas otoczenia utrudnia rozumienie mowy. Dla osób, które nie słyszą oboma uszami tak samo dobrze, wyodrębnienie poszczególnych głosów z hałasu otoczenia jest trudne. Mózg potrzebuje informacji z obu uszu, aby skutecznie rozróżniać dźwięki.

Typowa sytuacja z hałasem w tle

Wyobraź sobie codzienną sytuację, na przykład rozmowę przy stole w czasie obiadu. Gdy próbujesz rozmawiać z osobą siedzącą obok ciebie, a pozostali domownicy również rozmawiają, hałas w tle powoduje trudności zarówno ze słyszeniem jak i rozumieniem, o czym się mówi. Dobranie przez specjalistę dwóch aparatów słuchowych, po jednym dla każdego ucha, pozwala wspomóc naturalną zdolność mózgu do "filtrowania" hałasów dochodzących z tła. Kolejną zaletą noszenia dwóch aparatów słuchowych jest mniejszy wymagany poziom wzmocnienia dźwięku, przez co hałas w tle staje się mniej irytujący. Przy mniejszym wzmocnieniu zmniejsza się też ryzyko wystąpienia sprzężenia zwrotnego, czyli piszczenia aparatu.

Zmniejszanie ryzyka deprywacji słuchu

Kolejnym problemem, który redukuje się dzięki noszeniu dwóch aparatów słuchowych, jest ryzyko deprywacji słuchu. Zjawisko deprywacji słuchu polega na stopniowym traceniu przez mózg umiejętności przetwarzania informacji w wyniku chronicznego braku pobudzania ucha bodźcem akustycznym. Zjawisko deprywacji słuchu pojawia się najczęściej z powodu nie noszenia aparatu słuchowego przez długi czas. Zatem im wcześniej zdecydujesz się na noszenie aparatów słuchowych, tym mniejsza będzie szansa na wystąpienie deprywacji słuchu.

Deprywacja słuchu u dzieci

Zmniejszenie ryzyka deprywacji słuchu jest szczególnie istotne wśród niedosłyszących dzieci. Dzieci słysząc dźwięki (już w łonie matki) uczą się je interpretować od chwili urodzin, co daje podstawy do rozwoju mowy. Jeśli dziecko straci okres wczesnej nauki słuchania i rozpoznawania dźwięków, może być mu trudno rozwinąć mowę i umiejętność porozumiewania się głosem. Dlatego bardzo ważne jest, aby dzieci z ubytkiem słuchu zaczęły nosić aparaty słuchowe jak najwcześniej.

Pełniejszy obraz dźwiękowy

Jeżeli słyszy się tak samo dobrze oboma uszami to dźwięki są przyjemniejsze do słuchania. Nie trzeba specjalnie wysilać się, aby je usłyszeć. W naturalny sposób są odbierane czysto i z odpowiednim poczuciem głośności i przestrzenności. Wyobraź sobie, że słuchasz swojej ulubionej audycji w radiu przez wieżę stereo. Wieża ma dwa regulowane głośniki, aby dźwięk był naturalny. Jeżeli wyłączysz jeden z głośników, dźwięk stanie się pusty i płytki. Jeżeli powinieneś nosić dwa aparaty słuchowe, a nosisz tylko jeden, możesz odbierać dźwięki w ten właśnie sposób. Na szczęście specjalista audioprotetyk może pomóc ci uporać się z tym problemem poprzez dopasowanie aparatów słuchowych dla obojga uszu.

Bądź wyrozumiały dla siebie

Jeżeli masz ubytek słuchu w obu uszach powinieneś porozmawiać ze specjalistą i postępować zgodnie z jego zaleceniami. Pozwól mu dopasować dwa aparaty słuchowe i daj sobie odpowiednio długi czas, aby przyzwyczaić się do noszenia nowych aparatów.

Bądź wyrozumiały dla siebie. Nosząc dwa aparaty słuchowe nie tylko będziesz cieszył się pełniejszym obrazem dźwięku, ale zauważysz ogólną poprawę jakości życia.

Więcej o: