DiLO - czym jest, jak ją otrzymać, do czego służy?

Zielona karta DiLO, czyli karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, to dokument, który ma na celu przyspieszenie procedur diagnostyki oraz terapii chorób nowotworowych. W przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego kartę może wystawić lekarz rodzinny albo specjalista. Kto może otrzymać taką kartę? Jakie korzyści wynikają z posiadania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego?

DiLO – czym jest?

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego została wprowadzona na początku 2015 roku (a dokładniej 1 stycznia tego roku) razem z tak zwanym pakietem onkologicznym. Pakiet ten obejmuje grupę przepisów, które mają prowadzić do poprawy jakości i skrócenia czasu diagnostyki oraz leczenia chorób nowotworowych. Kartę mogą otrzymać pacjenci w każdym wieku, u których podejrzewa się chorobę nowotworową. DiLO otrzymują również pacjenci ze stwierdzonym nowotworem oraz osoby w trakcie leczenia.

Na początku zielona karta DiLO zawierała opis wszystkich objawów pacjenta, badania, jakie były przeprowadzane oraz ich wyniki, w związku z czym miała ona aż 8 stron. W lipcu 2017 roku wprowadzono zmiany i obecnie karta ma tylko dwie strony. Podczas wizyty lekarz nie wpisuje do karty żadnych informacji, a jedynie wypełnia ją na komputerze, drukuje, a wydruk przekazuje pacjentowi. Karta służy nie tylko do monitorowania przebiegu choroby, ale również działa jak priorytetowe skierowanie. Dzięki temu osoba, u której podejrzewa się chorobę nowotworową ma prawo do szybszej diagnostyki oraz może być leczona poza kolejkami.

Co istotne, leczenia w ramach pakietu onkologicznego nie obowiązują limity Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia nie nakłada na szpitale ograniczeń i płaci szpitalom za wszystkie procedury dotyczące leczenia onkologicznego. Diagnostyka oraz leczenie w przyspieszonym trybie może być jednak realizowane jedynie w placówkach, które podpisały z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt dotyczący pakietu onkologicznego. Ośrodki takie są oznaczone zielonym logiem programu z napisem “Szybka terapia onkologiczna”.

DiLO – jak można otrzymać kartę?

Zieloną kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego może wystawić między innymi lekarz rodzinny, czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli lekarz ten stwierdzi, że istnieje podejrzenie choroby nowotworowej, wystawia również skierowanie do specjalisty lub zleca badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu. Kartę DiLO w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej może wystawić także specjalista. Do wystawiania kart nie mają prawa gabinety prywatne, gdyż nie mają one podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Karta DiLO – terminy leczenia

Dzięki zielonej karcie DiLO diagnostyka oraz leczenie odbywają się w przyspieszonym trybie, jednak co to oznacza dla pacjenta w praktyce? Oznacza to, że wyznaczone są maksymalne terminy realizacji kolejnych etapów leczenia, a czas od pierwszej wizyty do postawienia diagnozy nie powinien być dłuższy niż 7 tygodni, a czas od zapisania się do wizyty albo badania nie powinien przekroczyć jednego tygodnia. Co więcej, leczenie ma charakter interdyscyplinarny, a w terminie 14 dni od zgłoszenia się pacjenta do placówki zbiera się zespół specjalistów różnych dziedzin. Lekarze ci wspólnie opracowują plan leczenia oraz wyznaczają koordynatora, który przez cały przebieg leczenia czuwa nad stanem zdrowia pacjenta. Zadania koordynatora to również pilnowanie terminów kolejnych badań i wizyt, nadzór nad kwestiami administracyjnymi, a także informacyjne wsparcie pacjenta. W ramach pakietu onkologicznego pacjenci, którzy są leczeni z dala od swojego miejsca zamieszkania mogą liczyć na zakwaterowanie w hostelu w pobliżu placówki, w której są poddawani radioterapii albo chemioterapii.

Szacuje się, że czas oczekiwania na leczenie pacjentów, którzy nie posiadają zielonej karty DiLO jest o około dwa tygodnie dłuższy niż w przypadku pacjentów, którzy tę kartę mają. Niestety, wiele placówek wciąż unika wystawiania kart DiLO i preferuje leczenie osób bez tej karty.

Gdy leczenie onkologiczne zakończy się, zieloną kartę diagnostyki zamyka się, a pacjent zostaje objęty opieką specjalisty, a następnie chory przechodzi pod opiekę lekarza rodzinnego. Jeżeli u pacjenta stwierdzi się nawrót choroby ponownie może on otrzymać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego od lekarza specjalisty albo lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby, które zmieniają ośrodek albo lekarza prowadzącego mogą zamknąć starą kartę i wyrobić nową.

Leczenie nowotworów obrosło rozmaitymi mitami. O jednym z nich mówi nasz film

Zobacz wideo
Więcej o: