Zdrada emocjonalna: kryzys w związku

Zdrada emocjonalna to jedna z najbardziej kryzysowych sytuacji w życiu każdego człowieka i pary. Niezależnie od tego, czy para przechodząca kryzys jest małżeństwem, czy pozostaje w związku nieuregulowanym prawnie oraz niezależnie od stażu, jest to sytuacja, która na długie lata pozostawia rany, którym trudno się zagoić. 
Zobacz wideo

Czym jest zdrada emocjonalna?

Zdrada emocjonalna nazywana jest również zdradą psychiczną. W przeciwieństwie od zdrady fizycznej, nie wiąże się z jakimkolwiek kontaktem fizycznym z osobą trzecią. W naturalnym stanie rzeczy, ludzie pozostający w stałym związku są sobie najbliższe. Są przyjaciółmi, bratnimi duszami, powiernikami i spowiednikami. To partnerowi lub partnerce zwierzamy się z najintymniejszych myśli, marzeń, pragnień, bolączek, rozczarowań. W większości przypadków to partner lub partnerka są informowani jako pierwsi o naszych radościach i smutkach. Nasza uwaga skupia się na nich, na zaspokajaniu ich oraz wspólnych potrzeb. W przypadku zdrady emocjonalnej następuje przeniesienie uwagi na osobę trzecią. To ona nagle staje się centrum świata osoby zdradzającej. Zajmuje pierwsze miejsce w jej myślach, zaczyna tymczasowo lub długotrwale zastępować partnera lub partnerkę.

Zdrada emocjonalna – objawy

Czasami zdrada emocjonalna jest łatwiejsza do zaobserwowania niż zdrada fizyczna. Zazwyczaj pochłania więcej uwagi osoby zdradzającej, ponieważ zaczyna ona budować swój nowy, odrębny świat poza związkiem, co nie jest łatwe do ukrycia. Osoba zdradzana zaczyna obserwować stopniowy zanik zainteresowania ze strony partnera lub partnerki, ustają zwierzenia, a rozmowy zaczynają się sprowadzać do wymian zdań związanych z codziennymi, bieżącymi sprawami. Ustaje bliskość psychiczna, osoba zdradzająca jest często nieobecna myślami. Zazwyczaj osoba dopuszczająca się zdrady psychicznej pozostaje w stałym kontakcie z kimś za pomocą mediów społecznościowych, dlatego da się zaobserwować nieustanne sprawdzanie komunikatorów.

Dla osoby, która dopuszcza się zdrady emocjonalnej, lecz o tym jeszcze nie wie, dzwonkiem alarmowym powinien być moment, gdy zaczyna odczuwać tęsknotę za osobą trzecią, wyczekiwać do spotkań z nią, martwić się jej brakiem zainteresowania, dłuższym nieodzywaniem się, czy odczuwać zazdrość o innych ludzi utrzymujących relację z obiektem zainteresowania. Krytyczny jest również moment, gdy osoba zdradzająca zaczyna żalić się komuś, wobec kogo odczuwa zainteresowanie, na temat problemów związanych z osobą, z którą pozostaje w związku.

Zdrada emocjonalna żony

AAMFT (American Association for Marriage and Family Therapy, w wolnym tłumaczeniu na język polski oznaczające Amerykańskie Stowarzyszenie Terapii dla Małżeństwa i Rodziny) szacuje, że do zdrady emocjonalnej przyznaje się około 35 proc. kobiet pozostających w stałych związkach. Prawie dwukrotnie mniej, bo około 19 proc. z nich przyznaje się do popełnienia zdrady fizycznej.

Zdrada emocjonalna kobiety wiąże się najczęściej z zaspokojeniem lub próbą zaspokojenia potrzeby bycia podziwianą, rozumianą, wysłuchaną, adorowaną.

Zdrada emocjonalna męża

Wedle wspomnianego już wyżej AAMFT, zdradza emocjonalnie około 45 proc. mężczyzn pozostających w stałych związkach. Poziom zdrad fizycznych w ich przypadku oscyluje wokół 20-25 proc., więc podobnie jak w przypadku kobiet, do zdrad psychicznych dochodzi prawie dwukrotnie częściej. W przypadku mężczyzn, zdrada emocjonalna jest wynikiem poszukiwania osoby, która przywróci wiarę w jego męskość, urok, pozwoli poczuć się młodziej i przypomnieć sobie czasy sprzed zobowiązań.

Zdrada emocjonalna a rozwód

Zdrada emocjonalna jest przez wiele osób uważana za gorszą od zdrady fizycznej. Niestety, takie podejście potwierdzają również same osoby zdradzające. Twierdzą, że zdrada fizyczna jest najczęściej incydentem bez znaczenia, popełnionym pod wpływem chwili, którego gorzko żałują i nie mają ochoty powtórzyć. Zdrada psychiczna natomiast to od pewnego momentu świadome zakochiwanie się w kimś innym. Sama relacja jest o wiele bardziej długotrwała niż romanse opierające się na bliskości fizycznej oraz zajmuje o wiele więcej czasu. Myśli osoby zdradzającej nieustannie krążą wokół obiektu westchnień, podczas gdy zdrada fizyczna potrafi kończyć się w momencie pożegnania się z osobą trzecią.

Z uwagi na to, często zdrada fizyczna jest łatwiejsza do przepracowania i wybaczenia niż zdrada emocjonalna. Dlatego też, statystyki wskazują, że ta ostatnia częściej jest powodem rozwodów niż zdrada fizyczna.

Więcej o: