Sześć minut intensywnych ćwiczeń dziennie może chronić przed chorobami mózgu, takimi jak Parkinson i Alzheimer - pokazują nowe badania

Choroby neurodegeneracyjne, takie jak Parkinson i Alzheimer, związane są m.in. z procesami starzenia się mózgu. Badania pokazują, że do pewnego stopnia mamy wpływ na te procesy. Okazuje się, że codzienne intesywne ćwiczenia zwiększają produkcję kluczowego białka, które jest związane z pamięcią, uczeniem się i plastycznością mózgu. Jak możemy chronić mózg przed spadkiem funkcji poznawczych związanym z wiekiem? Jeżdżąc codziennie na rowerze, jak pokazują badania.

Ruch o wysokiej intensywności może opóźnić początek choroby neurodegeneracyjnej, takiej jak choroba alzheimera lub choroba parkinsona - donoszą entuzjastycznie media. To wniosek z badań zrealizowanych w University of Otago w Nowej Zelandii, a opublikowanych niedawno czasopiśmie "The Journal of Physiology".

Podczas doświadczeń z grupą ochotników (w badaniu wzięło udział 12 aktywnych fizycznie osób, 6 mężczyzn i 6 kobiet w wieku od 18 do 56 lat) przetestowano i porównano, jakie efekty przynoszą różne rodzaje aktywności lub okresowy post, takie jak:

  • 20-godzinny post
  • lekkie ćwiczenia (90-minutowa jazda na rowerze o niskiej intensywności)
  • ćwiczenia o wysokiej intensywności (sześciominutowa intensywna jazda na rowerze)
  • połączony post i ćwiczenia

Po zakończeniu tych aktywności określono poziom wyspecjalizowanego białka o nazwie neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego (BDNF) we krwi. Jest to bowiem białko, które wiąże się z prawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego i ma związek z neuroplastycznością mózgu, czyli zdolnością do tworzenia nowych połączeń i ścieżek, ma też wpływ na przeżycie neuronów. Białko BDNF zajmuje się regulowaniem wzrostu i przeżycia komórek nerwowych, uczestniczy w procesach związanych z pamięcią, uczeniem się oraz plastycznością synaptyczną.

Jedną z oznak chorób układu nerwowego jest spadek poziomu białka BDNFw mózgu. Wcześniejsze badania na zwierzętach wykazały, że zwiększenie dostępności BDNF w organizmie sprzyja tworzeniu i przechowywaniu wspomnień, poprawia uczenie się i ogólnie poprawia wydajność poznawczą. Te doniesienia sprawiły, że nowozelandzcy naukowcy zainteresowali się rolą białka BDNF w procesie starzenia się człowieka.

Okazało się, że krótka, ale intensywna jazda na rowerze, zwiększa produkcję wyspecjalizowanego białka, czyli właśnie BDNF, które jest niezbędne do tworzenia mózgu, uczenia się i pamięci oraz może chronić mózg przed spadkiem funkcji poznawczych związanym z wiekiem.

Jak ćwiczenia fizyczne chronią nasz mózg przed chorobami

Naukowcy odkryli, że krótkie, ale energiczne ćwiczenia były najskuteczniejszym sposobem na zwiększenie ilości białka BDNF, w porównaniu z jednym dniem samego postu lub postu połączonego z ćwiczeniami, a także z długą sesją lekkich ćwiczeń. Przyczyna tych różnic nie jest jeszcze znana. Naukowcy poskreślają, że potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć jaki mechanizm stoi za tym. Jedna z hipotez wspomina o różnicach w metabolizmie glukozy, która jest głównym źródłem paliwa dla mózgu. Podejrzewa się też, że ten wzrost BDNF podczas ćwiczeń może wynikać ze zwiększonej liczby płytek krwi, które przechowują duże ilości tego białka.

- Nasze badanie ma służyć opracowaniu dostępnych, sprawiedliwych i niedrogich niefarmakologicznych technik, które może zastosować każdy, w celu utrzymania zdrowia i spowalniania procesu starzenia się - wyjaśniają naukowcy.

Więcej artykułów na temat zdrowia przeczytasz na głównej stronie Gazeta.pl.

Zobacz wideo Zrozumieć Alzheimera - zobacz fragment filmu z eksperymentu

Źródła: eurosciencenews.com

Więcej o: