Korniki - jak pozby si ich z domu?

Korniki to mae owady, ktre wystpuj w drewnie niszczc jego struktur. Pojawiaj si gwnie w lasach, ale owady tego typu mog zamieszkiwa rwnie drewniane przedmioty w naszych domach. Gdzie najczciej mona spotka korniki i jakie s metody zwalczania tych szkodnikw?

Korniki – czym s?

Korniki maj walcowaty ksztat i przyjmuj rne barwy, zwykle s czarne, szare lub brunatne. W zalenoci od gatunku osigaj dugo od 0,6 do 13 mm. Podstaw poywienia tych owadw stanowi drewno, a dokadniej miazga oraz yko. Czasami ywi si one grzybem, ktrego same hoduj, a niektre gatunki zamiast rolin drzewiastych wybieraj kaktusy lub wilczomlecze.

Korniki maj ciekawe zwyczaje bytowe. Zwykle samce tworz komory godowe pomidzy kor a drewnem lub w korze. W przypadku gatunkw monogamicznych od jednej komory odchodzi jeden chodnik macierzysty, ktry dry samica. Komory godowe poligamicznych gatunkw kornikw s poczone z kilkoma chodnikami macierzystymi. Oprcz komr godowych i chodnikw macierzystych, w strukturze drzewa owady buduj nye jajowe, w ktrych samica skada jaja oraz chodniki larwalne, ktre s drone przez larwy owadw. Chodniki larwalne kocz si tak zwanymi kolebkami poczwarkowymi. Co ciekawe, podczas drenia chodnikw korniki wprowadzaj do nich grzyby, ktre pniej rozrastaj si i s poywieniem dla larw.

Korniki w lasach – czy s szkodliwe?

Korniki zasiedlaj najczciej drzewa. Zwykle zamieszkuj drzewa stare i osabione, rzadko znale je mona w zdrowych okazach, w zwizku z czym nazywa si je szkodnikami wtrnymi. W Polsce pospolicie wystpuje kornik drukarz, ktry atakuje najczciej wierki, rzadziej modrzewie i sosny. Inne popularne gatunki to cetyniec wikszy oraz kornik szeciozbny, ktre wystpuj zwykle na sonie oraz jodowiec krzywozbny atakujcy jod.

W lasach pierwotnych korniki nie wywouj duych strat, a co wicej s znaczcym elementem lenego acucha pokarmowego. Stanowi one pokarm midzy innymi dla dziciow. Poza tym, owady przyspieszaj zamieranie i rozkad starych, chorych drzew, dziki czemu w lesie jest wicej miejsca dla nowych rolin. Mimo to, niektre gatunki powoduj znaczce uszkodzenie drzewostanu. W zwizku z tym przeprowadza si dziaania, ktre maj na celu ograniczenie rozmnaania si kornikw i usuwanie owadw z lasw. Stosuje si midzy innymi puapki zawierajce syntetyczne feromony, a drzewa zasiedlone przez korniki odnajduje si, wycina i wywozi z lasw zanim nowe pokolenie kornikw osignie dojrzao.

Korniki w domu

Potocznie nazw korniki okrela si wiele owadw, ktre mog wystpowa w domach. Do najczciej spotykanych szkodnikw nale koatek domowy, koatek wryk, tykotek pstry, zmorsznik czerwony oraz miazgowiec parkietowiec. Insekty te zasiedlaj si przede wszystkim w drewnianych schodach, parkietach, suficie, a czasami w meblach. Ich obecno mona atwo stwierdzi, poniewa wydaj ciche odgosy, ktre mona okreli jako chrupanie. Poza tym, jeeli korniki s obecne w mieszkaniu przez duszy czas, na drewnianych powierzchniach mona zauway drobne dziurki. Korniki mona zwalcza stosujc preparaty, ktre prawdopodobnie wikszo z nas ma w swoim domu albo garau:

  • Cebula - naley j przekroi i wykorzystywa do nacierania powierzchni mebla, schodw lub innego obszaru, ktry zosta zaatakowany przez korniki. Zabieg naley wykonywa codziennie przez dwa tygodnie, nastpnie mona zrobi kilka dni przerwy i ponownie rozpocz cykl nacierania;
  • Terpentyna - naley nabra jej do strzykawki i ostrzykiwa ni drewno, w ktrym s korniki. Do terpentyny mona doda nafty (w proporcjach 1:1). Te dwie substancje naley dokadnie wymiesza, tak aby stworzy mikstur o jednolitej konsystencji. Zamiast zastrzykw z terpentyny mona sprbowa innej metody. Terpentyn naley nala do pojemnikw i wstawi w nie nki mebli, w ktrych pojawiy si korniki. Substancja po pewnym czasie wsiknie w drewno, a korniki wynios si z mebla.

Jeeli domowe sposoby na korniki nie s skuteczne, naley uy specjalnych rodkw owadobjczych albo skorzysta z usug firmy specjalizujcej si w zwalczaniu kornikw. Stosowane s midzy innymi puapki z feromonem agregacyjnym, permetryna, cyphenotryna oraz deltametryna. Wykorzystuje si rwnie promieniowanie gamma, metod gazowania lub niszczenia kornikw z uyciem gorcego powietrza.

Na szczcie do atwo mona unikn pojawiania si kornikw w drewnie. Insekty wystpuj najczciej w zawilgoconym drewnie, w zwizku z czym, jeeli w domu jest duo drewnianych elementw naley zainwestowa w odpowiedni system wentylacyjny i czsto wietrzy wszystkie pomieszczenia. Poza tym, naley odpowiednio dba o drewno – trzeba je odpowiednio czyci i regularnie stosowa zabiegi renowacyjne, dziki ktrym odtwarza si warstwy zabezpieczajce drewno.

Zobacz wideo