Popularne leki na zgagę wycofane z obrotu

Leki na zgagę, które zawierają substancję czynną ranitydynę, zostały prewencyjnie wycofane z obrotu przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Jest podejrzenie, że mogą być zanieczyszczone.

 Wśród leków, które GIF zakwestionował, znalazły się takie produkty jak:

 • Raniberl Max, tabletki powlekane 150 mg,
 • Ranic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji 10 mg/ml,
 • Ranigast Max, tabletki powlekane 150 mg,
 • Ranigast Fast, tabletki musujące 150 mg,
 • Ranigast, tabletki powlekane 150 mg,
 • Ranigast, roztwór do infuzji 0,5 mg/ml,
 • Ranigast Pro, tabletki powlekane 75 mg,
 • Ranimax Teva, tabletki powlekane 150 mg,
 • Ranitydyna Aurovitas, tabletki powlekane 150 mg,
 • Riflux, tabletki musujące 150 mg,
 • Solvertyl, roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml.

Jest podejrzenie, że leki mogą być zanieczyszczone N-nitrozodimetylenoaminą (NDMA). Jak informuje GIF, decyzję podjęto po otrzymaniu informacji w systemie szybkiego powiadamiania Rapid Alert, która została rozesłana do krajów Unii Europejskiej. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na prawdopodobieństwo zagrożenia zdrowia bądź życia ludzi. Mimo że w naszym kraju nie stwierdzono jeszcze przypadku leku z tego typu zanieczyszczeniami, to jednak prawdopodobieństwo ich znalezienia jest znaczne.

Ogólnounijny przegląd leków, zawierających ranitydynę, rozpoczął się 12 września br. na wniosek Komisji Europejskiej. Pracuje nad tym Europejska Agencja Leków (EMA), po tym, jak testy wykazały, że niektóre z produktów leczniczych z tą substancją czynną zawierały zanieczyszczenia. Związek pod nazwą N-nitrozodimetyloamina (NDMA), znaleziony w lekach na zgagę, uznawany jest za rakotwórczy, jeżeli spożywany jest w większych ilościach. Zanieczyszczenia NDMA znajdziemy na co dzień w wodzie lub w niektórych produktach żywnościowych, choć w niewielkim stężeniu.

Przegląd czystości leków na zgagę zostanie przeprowadzony przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). Dopiero po wydaniu opinii przez CHMP, Komisja Europejska podejmie ostateczną decyzję co do dalszych losów zakwestionowanych leków.

Zobacz wideo

Leki na bazie ranitydyny były dostępne zarówno na receptę, jak i bez. Mają formę tabletek albo roztworu do wstrzykiwań. Zalecane są przy zgadze oraz przy wrzodach żołądka, ponieważ zapobiegają nadmiernej produkcji kwasu solnego w żołądku. Pacjenci, którzy przyjmują wskazane leki, powinni się skonsultować z lekarzem, który poleci zastępcze preparaty.

EMA sprawdza ponadto, czy zażywanie zanieczyszczonych leków mogło negatywnie wpłynąć na pacjentów oraz pracuje nad wytycznymi dla producentów leków, które mają zapobiegać obecności zanieczyszczeń w ich produktach.

Źródło: Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Europejska Agencja Leków

Więcej o: