Katarakta - czym jest, jak si j leczy?

Katarakta, zwana rwnie zam lub zmtnieniem soczewki oka, to choroba oczu dotykajca przede wszystkim osb w starszym wieku. Choroba uniemoliwia ostre widzenie, poniewa na siatkwce oka nie moe powstawa obraz wysokiej jakoci. Jakie objawy daje katarakta? Na czym polega leczenie tej choroby oczu?

Katarakta oczna - przyczyny

Katarakta oczna najczciej jest spotykana u osb starszych. W tym przypadku mwi si o zamie starczej, ktrej przyczyny nie zostay jak do tej pory jednoznacznie okrelone. Wpyw na stopniowe mtnienie soczewki i pogorszenie widzenia ma z pewnoci starzenie si struktur oka. U osb modych zama moe wystpi na skutek urazu lub w wyniku zaburze metabolizmu, ktre prowadz do zmtnienia soczewki.

Zobacz wideo

Czasami choroba jest zwizana ze schorzeniami, takimi jak cukrzyca albo wadami wzroku, takimi jak krtkowzroczno. Bardzo rzadko zama jest obecna ju w momencie narodzin lub zaczyna si rozwija od najmodszych lat. W takich sytuacjach choroba czsto jest spowodowana przyjmowaniem przez kobiet w ciy okrelonych substancji.

Katarakta – co to jest?

Katarakta to schorzenie oczu polegajce na zmtnieniu soczewki oka. Na skutek choroby pojawiaj si zaburzenia wzroku, zazwyczaj pacjenci skar si na pogorszenie ostroci widzenia zarwno z bliska, jak i z daleka. Zama moe dotyczy tylko jednego oka, ale najczciej obejmuje obydwoje oczu, chocia moe postpowa w oczach w rnym tempie.

W zalenoci od tego, ktra cz soczewki ulega zmtnieniu, wyrnia si trzy podstawowe rodzaje zamy:

  • Zama jdrowa - zmtnienie soczewki wystpuje gboko, w jdrze soczewki. Ten rodzaj choroby rozwija si z czasem, nie wywoujc zazwyczaj pogorszenia ostroci widzenia, ale powodujc krtkowzroczno.
  • Zama podtorebkowaczaszowata – w tym przypadku zmtnieniu ulega tylna torebka soczewki. Choroba ma powolny przebieg, ale daje silne objawy, takie jak olnienie oraz rozszczepienie wiata.
  • Zama korowa - soczewka jest zmtniona w obszarze warstw powierzchniowych. Przy tym rodzaju katarakty czsto oprcz zaburzenia ostroci widzenia pacjent cierpi na widzenie podwjne.

W przebiegu choroby wyrnia si jej dwa podstawowe stadia. Pierwszym etapem jest zama pocztkowa, w ktrej zmtnienie obejmuje jedynie cz soczewki. Gdy zmtnienie obejmuje ca soczewk mwi si o zamie cakowitej (dojrzaej). W pniejszym czasie nieleczona zama przeksztaca si w zam przejrza. Wwczas soczewka oczna ulega cakowitemu zniszczeniu, czyli jej masy obkurczaj si i rozpywaj.

Katarakta – objawy

Objawy zamy s dosy specyficzne. Najczstsze dolegliwoci, jakie wystpuj na skutek zmtnienia soczewki to:

  • Zaburzenia widzenia – nieostry, niewyrany obraz
  • Stopniowe zmniejszanie si ostroci widzenia wraz z postpem choroby
  • Zmiana koloru renicy - zmiana koloru renicy spowodowana zam jest widoczna goym okiem. W zaawansowanych stadiach choroby renica z czarnej zmienia barw na szarobia.

Czsto u osb starszych zamie towarzysz wady wzroku. Nieleczona zama prowadzi w efekcie do cakowitej utraty wzroku.

Katarakta oka – operacja

Jeli zmtnienie soczewki zostanie szybko wykryte, stosuje si leczenie kroplami przeciwkataraktowymi.

Jedynym skutecznym sposobem leczenia zaawansowanej katarakty jest leczenie operacyjne. Zabieg polega na usuniciu zmtniaej soczewki i zastpieniu jej sztuczn. W rzadkich przypadkach pacjentowi nie wszczepia si sztucznej soczewki, a zamiast tego musi nosi okulary lub soczewki kontaktowe zastpujce usunit soczewk oczn. Zabieg usunicia zamy trwa zazwyczaj nie duej ni 20 minut. Co wicej, niedugo po zakoczeniu zabiegu pacjent moe opuci szpital. Hospitalizacja jest zalecana jedynie w rzadkich przypadkach, na przykad, gdy podczas zabiegu wystpi komplikacje lub gdy pacjent cierpi na inne schorzenia, takie jak na przykad cukrzyca. Po zabiegu bardzo wane jest unikanie schylania si oraz podnoszenia cikich rzeczy. Takie czynnoci mogyby spowodowa wystpienie komplikacji po zabiegu.

Zabieg jest przeprowadzany zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym, ktre podaje si w formie kropli, rzadziej w postaci zastrzyku podawanego bezporednio do oka. U pacjentw, z ktrymi wsppraca jest znacznie utrudniona, na przykad u osb chorych psychicznie, dzieci lub osb starszych, czasami stosuje si znieczulenie oglne. Jeeli konieczne jest przeprowadzenie operacji zamy na obydwoje oczu, najpierw operuje si jedno oko, a po pewnym czasie drugie.