Syfilis: objawy, sposoby leczenia

Syfilis, inaczej kia, to choroba zakana wywoywana przez bakteri krtka bladego. Jest przenoszona drog pciow i moe powodowa powane konsekwencje zdrowotne. W jaki sposb dochodzi do zakaenia, jakie s objawy kiy i jak leczy si t chorob?

Kia, syfilis – sposoby zakaenia

Do zakaenia syfilisem dochodzi podczas kontaktw seksualnych, zarwno poprzez kontakty pochwowe, analne, jak i seks oralny. Jeeli kiowe zmiany umiejscowione s w obrbie jamy ustnej, do zakaenia moe doj podczas pocaunku. Bakteria wywoujca chorob przedostaje si do organizmu czowieka poprzez bony luzowe albo uszkodzon skr, a nastpnie namnaa si i rozprzestrzenia po caym organizmie razem z limf oraz krwi.

Zobacz wideo

Chorob mona si zarazi poprzez kontakt z wydzielinami, takimi jak krew czy wydzieliny z ran zakaonej osoby. Warto pamita, e chorob zaraa rwnie osoba, u ktrej jeszcze nie pojawiy si pierwsze objawy kiy. Co wane, do zakaenia nie dochodzi na skutek takich codziennych czynnoci, jak podawanie rki, picie z jednego kubka, korzystanie z tej samej toalety czy kichanie i kasanie w obecnoci innych osb.

Syfilis – objawy

Objawy kiy s rne, w zalenoci od stadium choroby. Na pocztku przez pewien okres choroba przebiega bezobjawowo. Pierwsze objawy pojawiaj si zazwyczaj po okoo trzech tygodniach od zakaenia i s to zazwyczaj wysypka oraz grudki na skrze. Objawy te mona pomyli z objawami zwykej opryszczki lub alergii, dlatego bardzo czsto s bagatelizowane. Tymczasem, kade zmiany w obszarze narzdw pciowych, a take krostki w rnych miejscach ciaa, na przykad na brodawkach sutkowych lub doniach, ktre pojawiaj si niedugo po kontakcie seksualnym z nowym partnerem, powinny zaniepokoi i skoni do bacznej obserwacji zmienionych chorobowo miejsc i wizyty u lekarza.

Etapy kiy dzieli si na dwa podstawowe okresy:

  • Kia wczesna – ten etap trwa do dwch lat od momentu, w ktrym doszo do zakaenia bakteri krtka bladego. Wczesny syfilis ma dwie fazy - pierwotn oraz wtrn. W okresie pierwotnym w miejscach wniknicia krtka do organizmu pojawia si okrga grudka. Nie jest ona bolesna, moe umiejscowi si na narzdach pciowych, w okolicach jamy ustnej, a take na brodawce sutkowej czy palcu. Grudka jest twarda i utrzymuje si zazwyczaj przez okres od 2 do 6 tygodni. Oprcz tego wystpuje powikszenie wzw chonnych niedajce dolegliwoci blowych. Grudka znika samoistnie, a ze wzgldu na to, e nie jest bolesna, wiele osb w ogle jej nie zauwaa.
  • Drugi etap wczesnego syfilisu nastpuje po okoo 9 – 15 tygodniach od zakaenia. Na tym etapie grudka zazwyczaj znika, a na rnych czciach ciaa, najczciej na rkach, stopach oraz gowie, pojawia si rowa albo bladoczerwona wysypka w formie plamek o rednicy okoo 5 – 10 milimetrw. W obszarach ciaa, gdzie wystpuje zwikszona wilgotno, mog pojawi si zakane zmiany o szarobiaej barwie. Oprcz objaww skrnych, czsto wystpuj takie objawy, jak ble garda, brak apetytu, podwyszona temperatura ciaa, powikszenie wzw chonnych, a w skrajnych przypadkach nawet zapalenie opon mzgowych. Okres wczesnej kiy to czas, w ktrym chory najbardziej zaraa. Pniej z czasem zakano choroby stopniowo maleje.
  • Kia pna - po dwch latach od zakaenia mwi si o pnej fazie syfilisu. Ta faza moe trwa przez wiele lat, jednak nieleczona kia skutkuje mierci. W pnej fazie bakterie krtka bladego atakuj przerne narzdy wewntrzne i zaburzaj ich funkcjonowanie. Najczciej kia dotyka ukadu sercowo-naczyniowego oraz ukadu nerwowego. Charakterystyczne dla pnego etapu kiy s rwnie zmiany na skrze w postaci kilakw oraz kiy guzkowopezakowatej.

Czasami jeden z etapw kiy przybiera posta utajon. Wwczas nie s widoczne adne objawy choroby, co nie oznacza, e bakterie wywoujce syfilis nie maj w tym okresie wpywu na organizm.

W przypadku zauwaenia jakichkolwiek objaww mogcych wiadczy o zakaeniu ki, naley jak najszybciej zgosi si do lekarza, poniewa nieleczona kia moe mie powane skutki zdrowotne.

Syfilis – leczenie

Leczenie syfilisu opiera si na antybiotykoterapii. Zazwyczaj, jeeli nie istniej adne przeciwwskazania, stosuje si podawan dominiowo penicylin. Terapia trwa od 20 do 30 dni, a wic do dugo jak na leczenie za pomoc antybiotykw. Przed zakoczeniem leczenia zalecane jest wykonanie odpowiednich bada w celu potwierdzenia cakowitego wyleczenia. Kia jest chorob, ktr mona si zarazi kilkukrotnie, w zwizku z czym podczas przygodnych stosunkw seksualnych naley zachowa ostrono i uywa prezerwatyw.