Choroby tętnic obwodowych

Najczęściej zmiany widoczne są w dużych naczyniach i prowadzą do ich zwężenia lub niedrożności. W większości przypadków są jednym z powikłań towarzyszących miażdżycy.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Choroby tętnic obwodowych choć obejmują tylko duże tętnice omijają naczynia wieńcowe, łuk aorty oraz tętnice mózgowe. Zazwyczaj schorzenie pojawia się u pacjentów z miażdżycą, jednak jego podłoże może stanowić stan zapalny, wada anatomiczna, zakrzep lub zator. Niezależnie od czynnika wywołującego chorobę u pacjentów pojawia się ostre lub przewlekłe niedokrwienie, choroba Raynauda oraz erytromelalgia U większości chorych występują chromanie przestankowe, zaniki mięśniowe, zanik owłosienia, trudno i długo gojące się rany i owrzodzenia.

Zobacz wideo

W grupie największego ryzyka są osoby palące papierosy , otyłe, chorujące na cukrzycę, nadciśnienie tętnicze lub hiperlipidemię (jedna z chorób metabolicznych). Schorzenie częściej diagnozowane jest u mężczyzn po 50. roku życia.

Diagnoza i leczenie

Przy stawianiu diagnozy sięga się po badania palpacyjne tętnic, określenie ABI (tzw. wskaźnik kostkowo-ramienny, jest to iloraz ciśnienia mierzonego w stopie i ramieniu), USG metodą Dopplera oraz badanie angiograficzne z wykorzystaniem aparatów do badania radiologicznego.

Forma leczenie zależna jest od pierwotnej przyczyny schorzenia. W większości przypadków zlecany jest zabieg operacyjny.

Rodzaje chorób

Do najczęściej diagnozowanych schorzeń w obrębie tętnic zalicza się:

- chromanie przestankowe

- krytyczne niedokrwienie kończyn

- ostre niedokrwienie kończyn

Czytaj także:

Zespół Takayasu (choroba Takayasu)

Choroba Raynauda

Zatorowość naczyń obwodowych

Miażdżyca

Przewlekła niewydolność żylna

Więcej o: