Hiperlipoproteinemia

Choroby metaboliczne mog rozwija si z rnych przyczyn. Hiperlipoproteinemia, czyli nieprawidowy rozkad lipidw moe by spowodowany wad genetyczn lub powikaniem towarzyszcym zupenie innemu schorzeniu m.in. cukrzycy, miadycy lub nadcinieniu ttniczemu.
Docz do nas na Facebooku!

Hiperlipoproteinemia, nazywana take hiperlipidemi lub hiperlipemi to zmiana chorobowa charakteryzujca si nieprawidowym metabolizmem lipidw, co prowadzi do podwyszonego poziomu cholesterolu cakowitego, cholesterolu LDL lub VLDL i trjglicerydw. W zalenoci od typu zalegajcego w organizmie tuszczu mwi si o hiperlipoproteinemii pierwotnej lub wtrnej. Dodatkowo, w przypadku pierwszej z nich mwi si o czterech postaciach choroby tj. jednogenowej, wielogenowej, hipertriglicerydemii oraz hiperlipoproteinemii mieszanej.

Posta wtrna schorzenia jest najczciej nabyta i rozwija si wraz z inn chorob. W grupie najwikszego ryzyka znajduj si osoby cierpice z powodu cukrzycy , choroby nerek, przysadki mzgowej oraz przy niektrych stanach zapalnych trzustki. W skrajnych przypadkach wystpowanie choroby zwizane jest z przyjmowaniem rodkw antykoncepcyjnych.

Objawy i diagnoza

Najbardziej charakterystycznym objawem choroby s tzw. kpki te, czyli guzkowe zmiany skrne o tej barwie, ktre przyczyniaj si do odkadania lipidw w organizmie. Mimo e mog pojawi si w dowolnym punkcie na ciele najczciej obserwuje si je w obrbie poladkw, koczyn oraz na powiekach. Ich wielko zalena jest od indywidualnego przypadku. Czasem guzki zajmuj cigna co cakowicie uniemoliwia poruszanie koczynami.

Przy stawianiu diagnozy wykonuje si badania krwi do okrelenia poziomu lipidw. Aby uzyska jednoznaczn odpowied test powinien by powtrzony po upywie 2 tygodni.

Leczenie

Walka z chorob, mimo e bardzo mudna, jest skuteczna. Polega ono no wprowadzeniu diety bogatej w bonnik (przede wszystkim warzywa, owoce, produkty zboowe), a ograniczajcej spoycie tuszczw i wglowodanw. Obok zmiany jadospisu zachca si do, nawet najprostszej, aktywnoci fizycznej. U pacjentw u ktrych rodki dorane nie przynosz efektu wprowadza si leczenie farmakologiczne. Przyjmowane przez chorych rodki s bogate m.in. w oleje rybne , preparaty rolinne, kwas nikotynowy oraz ywice jonowymienne.

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza

Czytaj take:

5 wrogw cholesterolu - co je, by z nim wygra

Homocystynuria

Choroba syropu klonowego (MSUD)

Hemosyderoza

Zesp Gilberta