MORFOLOGIA: MCV, MCH, MCHC

Badanie krwi to najbardziej podstawowy i najczęściej zlecany test diagnostyczny. Na jego podstawie można rozpoznać zmiany w organizmie - począwszy od zwykłej infekcji, a skończywszy na chorobie nowotworowej. Wartości MCV, MCH, MCHC w morfologii oznaczają zawartość hemoglobiny i rozmiar krwinek w organizmie człowieka.

Dołącz do nas na Facebooku!

MCV, MCH, MCHC - Normy

MCV : 80 do 95 femtolitra

MCH : 27 do 31 pg/ w komórce

MCHC : 32 do 36 gm/dl

MCV określa ilość, natomiast MCH i MCHC określa stężenie hemoglobiny w poszczególnej krwince. Wartości te są niezbędne do diagnozowania poszczególnych rodzajów anemii.Anemie można podzielić ze względu na rozmiar MCV i kolor (zawartość hemoglobiny) MCHC.

MCV w krwince jest poniżej normy krwinkę nazywa się mikrocytem

MCV w granicach normy to normocyt

MCV większe niż norma, krwinkę nazywamy makrocytem

MCHC poniżej normy, krwinkę nazywamy hypochromiczną

MCHC w granicach normy krwinkę nazywamy normochromiczną

MCHC większe niż norma, krwinkę nazywamy hyperchromiczną

MCV, MCH, MCHC - o czym świadczą wartości nieprawidłowe?

Jeżeli stwierdzimy występowanie normocytów/ normochromicznych to anemia może być spowodowana:

Ostrym krwawieniem

Anemią aplastyczną (zatrucie chloramfenikolem)

Sztuczną zastawką serca

Posocznicą

Nowotworem

Mikrocyty/hypochromiczne:

Niedoborem żelaza

Zatruciem ołowiem

Talasemia

Mikrocyty/normochromiczne:

Niedobory erytropoetyny, w niewydolności nerek

Mikrocyty/normochromiczne:

Chemioterapia

Niedobory kwasu foliowego

Niedobory witaminy B12

MCV, MCH, MCHC - Uwagi

Krwinki czerwone transportują tlen w połączeniu z hemoglobiną. Ilość dostarczonego tlenu zależy od ilości i sprawności krwinek czerwonych. Wartości MCV , MCH

, MCHC odzwierciedlają zawartość hemoglobiny i rozmiar krwinek.

Zobacz wideo

Czytaj także:

Badanie OB

Przeciwciała anty TPO

Krew

Agranulocytoza

Zespoły mielodysplastyczne

Morfologia - jak odczytać wyniki

Więcej o: