Badanie krwi

W badaniu ogólnym krwi (morfologia krwi) podawane są wartości RBC - ilość krwinek czerwonych, WBC - ilość białych krwinek,

Dołącz do nas na Facebooku!

Badanie krwi zawiera także wskaźniki opisujące: MCH - średnią zawartość hemoglobiny w krwinkach, MCHC - średnie procentowe stężenie hemoglobiny w krwince, MCV -średnią objętość krwinki. Powyższe wskaźniki pomocne są w diagnostyce niedokrwistości .

Badanie stężenia cukru we krwi możne posłużyć w diagnostyce cukrzycy, kwasu moczowego w diagnostyce dny moczanowej, mocznika i kreatyniny w ocenie funkcji nerek, enzymów wątrobowych w ocenie wątroby a bilirubiny w diagnostyce chorób wątroby i dróg żółciowych.

Ryzyko rozwoju miażdżycy i jej powikłań można ocenić badając wartości czynników jej ryzyka.

Ważnym wskaźnikiem w przebiegu wielu chorób jest stężenie jonów Sodu, Potasu, Wapnia, Żelaza oraz Chloru.

Zobacz wideo

Czytaj także:

Erytrocyty

Badanie OB

Limfocyty

Leukopenia

Neutrocyty

Więcej o: