APTT - badanie, normy

APTT, czyli czas kaolinowo-kefalinowy to jeden ze wskaźników oceniających krzepliwość krwi. Jego wysokość ma szczególne znaczenie przy diagnozowaniu wszelkiego rodzaju skaz krwotocznych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Badanie krwi z oznaczeniem APTT , czyli czasu kaolinowo-kefalinowego lub czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji pozwala ocenić tzw. wewnątrzpochodną aktywację układu krzepnięcia. Proces ten uruchamia się gdy krew zetknie się z odsłoniętym kolagenem w uszkodzonym naczyniu krwionośnym. Wskaźnik APTT pozwala ocenić funkcjonowanie czynników krzepnięcia obecnych w osoczu. Dodatkowo jest on zależny od mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie trombiny, czyli enzymu osocza i tzw. II czynnika krzepnięcia krwi oraz przemiany fibrynogenu (białko osocza krwi) w fibryny. Prawidłowa wartość APTT nie powinna być większa niż 26,0 do 36,0 sekund.

APTT - Jak wygląda badanie?

Próbkę krwi potrzebna do wykonania badania pobiera się z żyły łokciowej i umieszcza się ją w próbówce wypełnionej cytrynianem sodu, tak by ich stosunek wynosił 9:1. Następnie do tak przygotowanej krwi

dodaje się aktywator układu wewnątrzpochodnego, czyli kaolin, fosfolipid kefalinowy oraz chlorek wapnia i mierzy czas do chwili gdy krew zacznie krzepnąć.

APTT powyżej normy

Wydłużony czas krzepnięcia krwi bardzo często ma związek z:

- hemofilią

- niedoborem czynników odpowiedzialnych za prawidłową krzepliwość krwi

- chorobą von Willebranda

- leczeniem heparyną niefrakcjonowaną lub doustnymi antykoagulantami

- uszkodzeniem wątroby oraz niedoborem witaminy K

Zaburzenia krzepliwości niejednokrotnie pojawiają się u kobiet w ciąży oraz w czasie menstruacji.

Przy porównywaniu wyników APTT należy pamiętać, że laboratoria wykonujące badania stosują różne odczynniki oraz jednostki, dlatego podane normy mogą różnić się między sobą (wartość podana na wydruku badania to norma obowiązująca w danym laboratorium).

Chcesz się dowiedzieć więcej, coś Cię niepokoi, zapytaj lekarza

Zobacz wideo

Czytaj także:

Rozmaz krwi

Hematokryt

Czas protrombinowy

MPV

PLT

Więcej o: