Immunoglobuliny anty-D

Immunoglobuliny anty-D to szczeglny rodzaj przeciwciaa. Jest jednym ze skadnikw krwi i moe decydowa o jej grupie. Cho nie kady z nas go ma, peni szczegln rol u kobiet w ciy oraz tych, ktre straciy nienarodzone jeszcze dziecko.
Docz do nas na Facebooku!

Obecno antygenu D uzaleniona jest od grupy krwi. Wytwarzany jest przez erytrocyty i w oznaczeniach kryje si pod czynnikiem Rh. Jeli wystpuje oznacza si RH(+), jeli go nie ma przy Rh stawiamy minus Rh(-). Brakiem tej szczeglnej immunoglobuliny moe si pochwali zaledwie 15 proc. caej populacji. Immunoglobulina anty-D jest dziedziczona.Konflikt serologiczny

Konflikt serologiczny jest szczeglnym rodzajem reakcji immunologicznej organizmu. Choroba wystpuje przede wszystkim u kobiet w ciy , gwnie tych, ktre ju wczeniej rodziy. Konflikt serologiczny nazywany rwnie chorob hemolityczn noworodkw, dotyka panie z grup Rh(-), uczulonymi na antygen D, ktre rodz dziecko z t wanie immunoglobulin, oznaczon Rh(+). Reakcja wystpuje gdy choby niewielka ilo krwi dziecka, przedostanie si do krwiobiegu matki np. przy przecieku podowo-matczynym. W czasie trwania ciy organizm matki chroni tzw. bariera oyskowa.

W przypadku gdy czerwone krwinki dziecka Rh(+) trafi do ukadu krwiononego matki, organizm kobiety zaczyna traktowa je jak zagroenie i wytwarza przeciwciaa majce zwalczy intruza. Przeciwciaa IgG matki niszcz erytrocyty podu co zazwyczaj koczy si niedokrwistoci, uszkodzeniem podu, a nawet poronieniem .

Anty-D

Aby unikn tego rodzaju powika podaje si immunoglobuliny anty-D. Stosowane powszechnie u kobiet w ciy pozwalaj niemal cakowicie wyeliminowa konflikt serologiczny. Podawany jest take tu po porodzie (nie pniej ni po 72 godzinach) oraz kobietom, ktre poroniy. Podstawowym zadaniem immunoglobulin anty-D jest nie dopuszczenie do produkcji przeciwcia przez matk, w ktrej krwiobiegu znalaza si krew dziecka. Dziki czemu podczas karmienia piersi dziecko dostaje od matki jedynie bezpieczne i wzmacniajce go substancje. Przy poronieniach ich regularne stosowanie pozwala zabezpieczy kolejn ci i unikn straty dziecka.

Czytaj take:

Konflikt pytkowy

Immunoglobuliny

Uklad limfatyczny

Immunoglobuliny typu M (IgM)

Badanie CRP