SARS

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) by powodem wiatowej paniki. Moliwo pandemii zostaa na razie zaegnana, ale choroba nadal jest powodem wielu zachorowa.
SARS to zesp ostrej niewydolnoci oddechowej, ktry rozpoznano po raz pierwszy w 2002 r. w Chinach. Wywouje go koronowirus, powszechnie nazywany SARS.

Choroba bardzo szybko rozprzestrzenia si na wszystkie kontynenty. Zachorowa moe kady, bez wzgldu na wiek i pe. Jednak na zachorowania szczeglnie naraone byy osoby, ktre w cigu poprzednich 10 dni miay kontakt z chorym na SARS lub powrciy z miejsc zwikszonego wystpowania choroby (np.: Chiny, Hongkong, Wietnam, Singapur).

Schorzenie moe prowadzi do mierci. Blisko 1/4 zachorowa koczy si podczeniem do respiratora, ze wzgldu na bark moliwoci samodzielnego oddychania.

Do zakaenia dochodzi drog kropelkow - przez kontakt z osoba chor. Bierze si take pod uwag zasad "brudnych rk", poniewa wirus moe przey na przedmiotach nawet 48 godzin. Jest jednak wraliwy na rodki czyszczce.

Objawy

Okres inkubacji choroby wynosi 2-3 dni po zakaeniu, ale nie wicej ni 13 dni po nim.

W pocztkowym stadium SARS atwo pomyli z gryp. Chory ma wysok gorczk (powyej 38 st. C), ble mini, osabienie, kaszel, bl garda, problemy odkowo-jelitiowe, dusznoci.

Diagnostyka

W rozpoznaniu SARS przeprowadza si badania krwi oraz RTG klatki piersiowej.

Leczenie

Podstaw leczenia jest izolacja chorego od innych ludzi. Podaje si antybiotyki stosowane przy zapaleniu puc z uwzgldnieniem nietypowych drobnoustrojw oraz w niektrych przypadkach leki przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Niekiedy wykorzystuje si rybawiryn oraz glikokortykosteroidy. Czasem konieczne jest podawanie tlenu.