Jakie jest prawidowe cinienie ttnicze krwi?

Jakie jest prawidowe cinienie krwi? To pytanie zadajemy sobie czsto po badaniach przeprowadzonych domowych sprztem. Zarwno sytuacja, gdy jest ono za wysokie, jak i za niskie nie jest dobra. Wszelkie odchylenia od normy powinny nas zaniepokoi. Na pytanie jakie jest prawidowe cinienie ttnicze krwi odpowiada dr med. Jerzy Rekosz, ordynator oddziau kardiologicznego, Wojewdzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.
Prawidowe cinienie powinno utrzymywa si pomidzy 120 na 80 a 135 na 85 mm HG. Granicznym cinieniem jest cinienie 140 na 90. Wszystko, co powyej, jest ju nadcinieniem. Przyjto t granic na podstawie bada epidemiologicznych duych grup pacjentw. Stwierdzono, e cinienie powyej tej granicy zwiksza ryzyko zawaw serca i udarw mzgu wraz z wiekiem pacjenta.

Po to, by stwierdzi, czy pacjent cierpi na nadcinienie, nie wystarczy jeden pomiar. U kadego czowieka moe si zdarzy wysze cinienie, np. wskutek emocji podczas samego pomiaru. W podrcznikach medycyny opisuje si to jako "efekt biaego fartucha". Po to, by stwierdzi, czy pacjent ma nadcinienie ttnicze, naley wykona kilkanacie pomiarw w rnych porach dnia lub wykona caodobowy pomiar cinienia przy pomocy specjalnego aparatu, podobnego do holterowskiego.

Dane tu przedstawione maj jedynie warto informacyjn i nie mog zastpi indywidualnej porady lekarskiej.Wicej o cinieniu ttniczym:

PRAWIDOWE CINIENIE: jak mierzy cinienie ttnicze?


Niedocinienie (hipotonia)


Jakie badania naley wykona przy nadcinieniu?


Za NISKIE CINIENIE to te problem! Kiedy trzeba je leczy?


PRAWIDOWE CINIENIE KRWI normy


Dieta na nadcinienie


Zasady postpowania w NADCINIENIU TTNICZYM