Trombofilia - objawy, diagnoza i leczenie

Krew to z ca pewnoci najwaniejszy ?pyn? krcy w ludzkim ciele. Niestety, mutacje genetyczne a czasem czynniki zewntrzne sprawiaj, e przestaje ona prawidowo spenia swoje funkcje. W przypadku trombofili zaburzona zostaje zdolno krzepnicia.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

U pacjentw z trombofili, nazywan take zakrzepic lub nadkrzepliwoci, dochodzi do nadmiernego krzepnicia krwi. Zlepione ze sob krwinki zalegaj najczciej w yach (gbokich i powierzchniowych), bardzo rzadko obserwuje si je w ttnicach. Dodatkowo naczynia krwionone szybciej ulegaj niszczeniu, a krew kry znacznie wolniej. I cho rozwj choroby ma zwizek z mutacj genetyczn, to nie zawsze ona jest tu decydujca. Czasem zdarza si, e mimo wadliwego genu choroba nie si aktywuje. Aby daa o sobie zna moe potrzebowa dodatkowego czynnika np. zabiegu operacyjnego, przyjmowanej doustnie antykoncepcji, ciy , choroby nowotworowej, przebytej zakrzepicy lub zatorowoci pucnej. W grupie ryzyka s przede wszystkim osoby, ktre ukoczyy 40 rok ycia oraz te, ktre miay w przeszoci uraz wewntrznarzdowy, s otye, przyjmuj leki hormonalne bd cierpice na zaawansowan niewydolno krenia.

Objawy trombofilii

Pierwsze niepokojce dolegliwoci zazwyczaj pojawiaj si w kilka dni od aktywacji choroby. Pacjenci skar si przede wszystkim na bl, najczciej jeden, koczyny dolnej. Pojawia si on zarwno podczas poruszania jak i stania. W miejscu, w ktrym wystpi zakrzep, obok zaczerwienienia i znacznego rozszerzenia y, obserwuje si wzrost temperatury. Bardzo czsto skra staje si bolenie napita. Podobne dolegliwoci mog pojawi si przy torbielach stawowych lub bakteryjnym zapaleniu skry.

Diagnoza trombofilii

Przy stawianiu diagnozy, oprcz wywiadu z pacjentem, konieczne s dodatkowe badania, bez ktrych rozpoznanie nie jest moliwe. Konieczne jest w sprawdzenie poziomu D dimery, czyli fibryny (biaka "wyrzucanego" przez krew w procesie krzepnicia). U zdrowej osoby jest ok. 0,5 ug/ml, przekroczenie tej wartoci stanowi podstaw do podejrzenia zaburze krzepnicia. Dodatkowo wykonuje si badanie przepyww metod Dopplera , USG y, flebografi z kontrastem (po podaniu kontrastu wykonuje si zdjcie rentgenowskie) oraz tomografi komputerow.

Leczenie trombofilii

W leczeniu zakrzepicy stosuje si przede wszystkim leki zapobiegajce nadmiernemu krzepniciu krwi. Osoby palce musz natychmiast zrezygnowa z papierosw . Panie za powinny zrezygnowa z doustnej antykoncepcji hormonalnej.

Czytaj take:

Badanie krwi od kuchni

APTT

ledziona : "zbdny narzd", ktry decyduje o twojej odpornoci

Limfocyty - normy

Hemoglobina