Hemochromatoza

Hemochromatoza, czyli cukrzyca brunatna to schorzenie metaboliczne. Organizm chorego nieprawidowo przyswaja, dostarczane mu wraz z poywieniem, elazo, ktrego nadmiar moe powanie uszkodzi wtrob, serce lub stawy. Bardzo czsto jest dziedziczona.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Za nadmierne wchanianie moe odpowiada wada genetyczna lub zaburzenie w obrbie ukadu krenia. Gdy schorzenie wywoane jest mutacj genetyczn mwi si o hemochromatozie pierwotnej, w pozostaych przypadkach rozrnia si posta wtrn oraz mieszan. Pierwszy typ schorzenia charakteryzuje si nadmiernym pobieraniem elaza z treci ukadu pokarmowego. Hemochromatoza wtrna uwalnia zbyt due iloci elaza z erytrocytw (czerwonych krwinek) oraz komrek wtrobowych. Posta mieszana pobiera pierwiastek zarwno z ukadu pokarmowego, jak i krwi.

Nagromadzone w organizmie chorego elazo stopniowo odkada si m. in. w wtrobie , trzustce , sercu, stawach wywoujc nieodwracalne zmiany.

Objawy

Choroba zazwyczaj rozwija si bardzo powoli ju u modych osb. Towarzyszce jej pierwsze dolegliwoci, najczciej pojawiaj s midzy 20-40 rokiem ycia i w aden sposb nie sugeruj cukrzycy. Pacjenci trafiajcy do lekarza skar si na osabienie, ble staww , znuenie. U mczyzn, u ktrych hemochromatoza wystpuje duo czciej, pojawiaj si zaburzenia erekcji oraz spadek popdu seksualnego. Pierwszym niepokojcym objawem z jakim kobiety zgaszaj si do lekarza s zaburzenia miesiczkowania. U czci pacjentw moe pojawi si zanik owosienia onowego jak i zarostu. Skra przybiera szarobrzowe zabarwienie.

Diagnoza

Niejednoznaczne objawy towarzyszce chorobie sprawiaj, ze hemochromatoza jest trudna w diagnozie. Najczciej wykonywanymi testy s badania krwi (znacznie podwyszony poziom elaza), biochemiczne (wykazuj nieprawidowe stenie enzymw wtrobowych). Niekiedy siga si po biopsj wtroby, ktra moe potwierdza marsko narzdu. W zaawansowanej postaci choroby kolejne badania kliniczne pokazuj niewydolno serca oraz gruczow wydzielania wewntrznego.

Leczenie

Hemochrematoza jest nieuleczalna, a dostpne rodki pozwalaj zahamowa i ustabilizowa poziom elaza. Najskuteczniejsz form leczenia s tzw. upusty krwi (1-2 razy w tygodniu). Po ich wykonaniu naley przyjmowa due iloci pynw oraz zrezygnowa z aktywnoci fizycznej. U pacjentw, u ktrych zabieg nie jest moliwy do przeprowadzenia np. z powodu niedokrwistoci stosuje si leczenie farmakologiczne.

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarza

Czytaj take:

Niedokrwisto (anemia) z niedoboru elaza

Kwasica metaboliczna

Choroba syropu klonowego (MSUD)

Cukrzyca odbiera nam zdrowie po cichu

Trzustka: wraliwa i niedoceniana