MPV - co to jest i co oznacza?

Trombocyty, czyli pytki krwi wytwarzane s przez szpik kostny i peni w organizmie bardzo wan rol. MPV to wskanik, na podstawie ktrego okrela si ich redni objto.
Docz do nas na Facebooku!

Warto MPV znacznie uatwia podanie przyczyny maopytkowoci lub nadpytkowoci. Prawidowy poziom pytek, niezalenie od pci nie powinien przekracza 7,5 do 10,5 fl.

Spadek MPV

Spadek objtoci liczby pytek krwi, czyli trombocytopenia (maopytkowo) bardzo rzadko ma zwizek z chorob wrodzon. Najczciej jest ona nabyta i moe by spowodowana:

- zmniejszonym wytwarzaniem pytek

- zwikszonym niszczeniem lub zuyciem trombocytw

- nieprawidowym rozmieszczeniem pytek

Zmniejszona produkcja trombocytw najczciej towarzyszy:

- zanikowi lub uszkodzeniu szpiku kostnego, ktry odpowiada za ich wytwarzanie

- przerzutom nowotworowym do szpiku kostnego

- biaaczce

- mocznicy

- niedoborom witamin z gruby B oraz kwasu foliowego, bez ktrego produkcja trombocytw nie byaby moliwa

- napromieniowaniu

- przyjmowaniu lekw zawierajcych toksyczne zwizki chemiczne, a take antybiotykw, cytostatykw. Niszczenie pytek bardzo czsto jest konsekwencj zakaenia, choroby nowotworowej lub powikaniem zakrzepowo-zatorowym.Wzrost MPV

Znaczne przekroczenie norm MPV wystpuje u osb przy:

- ostrych stanach zapalnych

- wyciciu ledziony

- przewlekym zapaleniu trzustki

- niedoborach elaza

- reumatoidalnym zapaleniu staww

- urazach, po niektrych operacjach oraz krwotokach

- niektrych nowotworach zoliwych, chorobach szpiku, takich jak czerwienica prawdziwa i przewleka biaaczka szpikowa

Przy porwnywaniu wynikw naley pamita, e laboratoria wykonujce badania stosuj rne odczynniki oraz jednostki, dlatego podane normy mog rni si midzy sob (warto podana na wydruku badania to norma obowizujca w danym laboratorium).

Chcesz si dowiedzie wicej, co Ci niepokoi, zapytaj lekarzaCzytaj take:

Anemia do tablicy: wszystko, co warto o niej wiedzie

Ferrytyna

Badanie krwi

Skazy krwotoczne

Neutrocyty

Bilirubina

8 przysug dla wtroby