MPV - co to jest i co oznacza?

Trombocyty, czyli płytki krwi wytwarzane są przez szpik kostny i pełnią w organizmie bardzo ważną rolę. MPV to wskaźnik, na podstawie którego określa się ich średnią objętość.

Dołącz do nas na Facebooku!

Wartość MPV znacznie ułatwia podanie przyczyny małopłytkowości lub nadpłytkowości. Prawidłowy poziom płytek, niezależnie od płci nie powinien przekraczać 7,5 do 10,5 fl.

Spadek MPV

Spadek objętości liczby płytek krwi , czyli trombocytopenia (małopłytkowość) bardzo rzadko ma związek z chorobą wrodzoną. Najczęściej jest ona nabyta i może być spowodowana:

- zmniejszonym wytwarzaniem płytek

- zwiększonym niszczeniem lub zużyciem trombocytów

- nieprawidłowym rozmieszczeniem płytek

Zmniejszona produkcja trombocytów najczęściej towarzyszy:

- zanikowi lub uszkodzeniu szpiku kostnego, który odpowiada za ich wytwarzanie

- przerzutom nowotworowym do szpiku kostnego

- białaczce

- mocznicy

- niedoborom witamin z gruby B oraz kwasu foliowego, bez którego produkcja trombocytów nie byłaby możliwa

- napromieniowaniu

- przyjmowaniu leków zawierających toksyczne związki chemiczne, a także antybiotyków, cytostatyków. Niszczenie płytek bardzo często jest konsekwencją zakażenia, choroby nowotworowej lub powikłaniem zakrzepowo-zatorowym.

Zobacz wideo

Wzrost MPV

Znaczne przekroczenie norm MPV występuje u osób przy:

- ostrych stanach zapalnych

- wycięciu śledziony

- przewlekłym zapaleniu trzustki

- niedoborach żelaza

- reumatoidalnym zapaleniu stawów

- urazach, po niektórych operacjach oraz krwotokach

- niektórych nowotworach złośliwych, chorobach szpiku, takich jak czerwienica prawdziwa i przewlekła białaczka szpikowa

Przy porównywaniu wyników należy pamiętać, że laboratoria wykonujące badania stosują różne odczynniki oraz jednostki, dlatego podane normy mogą różnić się między sobą (wartość podana na wydruku badania to norma obowiązująca w danym laboratorium).

Chcesz się dowiedzieć więcej, coś Cię niepokoi, zapytaj lekarza

Czytaj także:

Anemia do tablicy: wszystko, co warto o niej wiedzieć

Ferrytyna

Badanie krwi

Skazy krwotoczne

Neutrocyty

Bilirubina

8 przysług dla wątroby

Więcej o: