Konflikt serologiczny matki i dziecka - przebadaj się niezależnie od grupy krwi!

Niestety mało kto wie, że ta szczególna relacja między matką a nienarodzonym jeszcze dzieckiem wiąże się nie tylko z czynnikiem Rh. Aby uniknąć poważnych powikłań w rozwoju płodu, a w najgorszym przypadku poronienia, konieczne są odpowiednie badania.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Zadaniem układu immunologicznego jest ochrona organizmu przed zagrożeniem. Konflikt serologiczny to bardzo specyficzna odpowiedź tego mechanizmu. Ma on miejsce gdy między krwią matki a płodu nie ma zgodności. W takich sytuacjach nawet niewielka ilość krwi dziecka, która przedostanie się do krwiobiegu matki momentalnie jest niszczona. Jednocześnie organizm kobiety zaczyna "zwalczać" przyczynę problemu, czyli płód.

Jak to się dzieje?

We wszystkich komórkach ludzkiej krwi obecne są bardzo szczególne przeciwciała. Konflikt serologiczny to stan, w którym obecny u płodu antygen nie występuje u matki. Zaburzenie to ma miejsce najczęściej u kobiet z grupą krwi Rh(-) i Rh(+) dziecka. Zmiany te mogą doprowadzić do choroby hemolitycznej płodu/noworodka lub ostrej małopłytkowości. Należy jednak pamiętać, że sama niezgodność nie musi wiązać się z rozwojem schorzenia. Niestety medycyna nie zna sposobu, który potrafiłby przewidzieć i ocenić ryzyko ich wystąpienia. Dlatego tak ważne jest by wszystkie przyszłe mamy zostały odpowiednio przebadane.

Uważaj na płytki

Jednym z typów konfliktu serologicznego jest tzw. konflikt płytkowy. Ma on ścisły związek z antygenem oznaczonym symbolem HPA-1a. W przypadku gdy został on przekazany dziecku przez ojca, a matka nie posiada tego konkretnego przeciwciała (czyli HPA - 1a jest ujemna), to jej organizm traktuje rozwijający się płód jako zagrożenie. Konflikt płytkowy stanowi jedną z najczęstszych przyczyn alloimmunologicznej małopłytkowości płodu lub noworodka (AIMP/N) i poważnych powikłań z wylewem wewnątrzczaszkowym na czele. Niejednokrotnie prowadzi do śmierci płodu. Co ciekawe, w przeciwieństwie do konfliktu serologicznego, który obserwuje się w czasie drugiej ciąży, ten płytkowy może pojawić się już w przy pierwszej.

Szacuje się, że konflikt płytkowy pojawia się w przebiegu jednej na każde półtora tysiąca ciąż. W 10 proc. jego skutki są tragiczne.

Nie czekaj, przebadaj się!

Na szczegółowe badania powinny zgłosić wszystkie panie między 10 a 14 tygodniem ciąży. Dzięki znanym od kilku lat metodom już niewielka ilość krwi pozwala przyjrzeć się łańcuchowi DNA oraz płytkom krwi. Ten prosty test daje możliwość wykluczenia choroby lub rozpoznać ją odpowiednio wcześnie i wyeliminować zagrożenia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości tego typu badania powinny być powtarzane i wykonywane raz w miesiącu.

Gdzie można się zbadać?

W ramach rozpoczynającego się właśnie projektu PREVFNAIT (potrwa trzy lata i zakłada przebadanie 30 tysięcy kobiet) każda przyszła mama będzie mogła bezpłatnie wykonać odpowiednie badania diagnostyczne. Pozwolą one na przewidzenie i zapobieżenie potencjalnej chorobie płodu/noworodka. W przypadku, gdy zaistnieją do tego wskazania, kobieta będzie poddawana odpowiedniemu leczeniu tak, by nie dopuścić do wystąpienia zmian groźnych dla życia płodu.

Badania będzie można wykonać w Instytucie Hepatologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Punktach Pobrań Laboratorium sieci Diagnostyka w województwie mazowieckim.

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu www.konfliktplytkowy.ihit.waw.pl

Zobacz także: wszystko o konflikcie serologicznym oraz zapoznaj się z odpowiedziami lekarzy na pytania związane z problemem konfliktu serologicznego

Czytaj także:

Immunoglobuliny anty - D

Konflikt serologiczny

Poronienie

Macica inwolucyjna

Zespół Hellp

Więcej o: