Genetyka: DNA (kwas deoksyrybonukleinowy)

DNA (kwas deoksyrybonukleinowy) jest to jedna z podstawowych struktur genetycznych. Składa się z dwóch nici, które z kolei utworzone są m.in. przez zasady azotowe: adeninę, cytozynę, guaninę oraz tyminę. Sekwencja tych zasad jest unikatowa dla każdego organizmu i dlatego stanowi nośnik informacji genetycznej. DNA wchodzi w skład chromosomów, które zlokalizowane są w każdej komórce organizmu żywego.
Więcej o: