Samotność. Czym jest i jak sobie z nią radzić?

Samotność jest stanem sprzecznym z naturą człowieka. Coraz częściej dotyka ona ludzi w różnym wieku, przyczyniając się do wzrostu zachorowań na depresję i inne schorzenia psychosomatyczne. Samotność: jak ją pokonać? Samotność a depresja. Dowiedz się więcej.

Samotność. Co to takiego?

Samotność jest coraz większym problemem społeczeństw o wysokim stopniu rozwoju. Choć pod względem technologicznym świat pędzi do przodu, to jednak od wieków pewne problemy pozostają nierozwiązane i nie da się ich zażegnać bez obecności i zaangażowania drugiego człowieka.

Samotność ma wiele aspektów. Przede wszystkim pod pojęciem tym rozumiemy pozostawanie bez towarzystwa innych ludzi. W tym aspekcie mamy do czynienia z samotnością fizyczną. Istnieje jednak jeszcze samotność psychologiczna, która jest zdecydowanie bardziej złożona, a co za tym idzie może mieć zdecydowanie bardziej destrukcyjny wpływ na człowieka. 

Zobacz też: 10 cech, które świadczą o tym, że jesteś OWW. Sprawdź, czy to dotyczy także ciebie

Psychologowie wyróżniają jeszcze więcej typów samotności. W świecie zdominowanym przez urządzenia cyfrowe bardzo łatwo paść jej ofiarą. Do najczęściej wskazywanych typów samotności należy zaliczyć:

  • samotność społeczną - to w ostatnich latach coraz częstsze zjawisko, które dotyka nawet osób na co dzień otoczonych mnóstwem ludzi; polega ono na braku poczucia przynależności do jakiejkolwiek grupy społecznej; zwykle bywa konsekwencją przekonania, że nasza obecność nie jest ceniona w większym kręgu - czy to rodzinnym, czy wśród współpracowników.
  • samotność egzystencjalna - to uczucie pozostawania samotnym nawet wśród bliskich osób; zazwyczaj w znacznej mierze wpływa ona na powstawanie różnego typu lęków - przed porzuceniem, śmiercią i innymi sytuacjami, w których człowiek pozostaje zupełnie sam
  • samotność emocjonalne - to z kolei poczucie związane z brakiem wsparcia emocjonalnego; osoba jej doświadczająca nie czuje więzi z bliskimi, nie ma w nich oparcia, co prowadzi do załamania, depresji itp.  

Samotność: definicja psychologiczna

Definicja psychologiczna samotności odnosi się w zdecydowanej mierze do sfery emocjonalnej. W psychologii samotność rozumiana jako życie w pojedynkę, określana jest mianem osamotnienia. Z kolei samotność rozpatrywana jest jako brak, niemożność nawiązania lub zanik więzi, relacji czy bliskości z inną osobą. 

Na przestrzeni dziejów wielu filozofów i psychologów pochylało się nad problemem samotności. Dla przykładu E. Fromm określił samotność jako typową cechę ludzkiej natury i egzystencji. Z drugiej jednak strony naukowcy wskazują na to, że może być ona czynnikiem zagrażającym prawidłowemu rozwojowi jednostki, przez to, że ogranicza ilość przeżywanych pozytywnych emocji. 

Samotność. Jak sobie radzić?

Człowiek jest stworzeniem nieprzyzwyczajonym do samotności w dłuższej perspektywie czasu. Istnieją okoliczności, w których przez pewien czas może pozostawać sam (np. śmierć czy zakończenie związku), jednak prędzej czy później będzie dążyć do wejścia w nowe relacje. Długotrwałe pozostawanie samotnym może prowadzić do zmian w psychice, z którymi walka może być niesamowicie trudna i wymagająca. Dlatego też jeżeli odczuwamy, że samotność doskwiera nam, wówczas musimy szukać odpowiedniej pomocy. Jak sobie radzić z samotnością? W tej chwili najprostszym sposobem na nawiązanie relacji, nawet dla osób nieśmiałych, jest skorzystanie z sieci. W Internecie istnieje wiele miejsc, gdzie można poznać osoby w podobnej sytuacji, wymienić się doświadczeniami i nawiązać pozytywną relację, którą z czasem można przenieść do "realu". Jednak w takim wypadku zawsze należy zachować daleko idącą ostrożność, gdyż nie wiemy tak naprawdę jakie są intencje osoby po drugiej stronie ekranu. 

Samotność. Jak ją pokonać?

Dobrym sposobem na pokonanie samotności i wynikających z niej różnego rodzaju problemów w codziennym funkcjonowaniu jest rozpoczęcie psychoterapii. Jest to forma rozmowy z wykwalifikowanym terapeutą, która może przybliżyć nam przyczyny powstawania naszych kłopotów, a także naprowadzić na to jak należy je rozwiązać. Wiele terapii dla osób samotnych prowadzona jest w większych grupach, co pozwala na skonfrontowanie się z innymi osobami, które podobnie jak my, borykają się z problemem osamotnienia i niemożności nawiązania wartościowej relacji.

Samotność a depresja. Jak sobie poradzić?

Samotność jest problemem, który możemy spróbować samodzielnie rozwiązać poszukując możliwości nawiązania nowych, głębokich więzi międzyludzkich. Zdarza się jednak, że problem ten jest zdecydowanie bardziej zaawansowany, a wręcz jest w stanie przytłoczyć człowieka i wpędzić go w stan depresji. Jak się ma samotność do depresji? Otóż ciągłe poczucie osamotnienia, wykluczenia, pozostawania poza nawiasem społeczeństwa w znacznym stopniu podnosi poziom stresu. Jeśli do tego dodamy niską samoocenę, brak poczucia własnej wartości i pogłębiające się poczucie beznadziei, wówczas widzimy prostą drogę do depresji. 

W takiej sytuacji nie wolno zwlekać i należy jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą, który będzie w stanie zapewnić nam odpowiednią opiekę zarówno w kwestii psychoterapii jak i terapii lekowej, która bywa niezbędna w przypadku depresji. Nie jest to w żadnym wypadku powód do wstydu. Poszukiwanie pomocy jest przejawem mądrości, dbania o własne zdrowie i życie. 

Zobacz wideo Dowiedz się więcej:

Samotność a popęd seksualny

Kolejnym aspektem wartym omówienia jest samotność a popęd seksualny. Jak już wspomniano, samotność ma wiele aspektów. Fizyczna strona samotności może mieć również bardzo negatywny wpływ na człowieka. Samotność bowiem nie wpływa na zmniejszenie libido, a często nawet je potęguje. Co w takim wypadku? Otóż istnieją sposoby na rozwiązanie tego problemu, jednak wymagają one dużego zaangażowania. Najprostszym sposobem zapanowania nad popędem seksualnym i samotnością jest wizyta u seksuologa - psychologa, który może wskazać w jaki sposób poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Wiele osób w takim położeniu decyduje się na przygodne związki z nowopoznanymi osobami. Nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż tak naprawdę nie rozwiązuje naszego problemu, a jedynie zapewnia chwilowe zaspokojenie. Najlepszym rozwiązaniem jest odnalezienie stałego partnera, co jednak nie jest łatwym zadaniem. 

Więcej o: