Sztywno karku - co oznacza, jak si go leczy?

Sztywno karku to dolegliwo, ktra dotyka wiele osb i moe mie rne przyczyny. W wielu przypadkach jest objawem, ktry mija samoistnie, jednak czasami wie si z powaniejszymi problemami zdrowotnymi. Co moe oznacza sztywno karku i kiedy objaw ten powinien zaniepokoi? Jakie s sposoby leczenia tej dolegliwoci?
Zobacz wideo

Sztywno karku – co to za objaw?

Sztywno karku czsto zaliczana jest do grupy objaww oponowych. Dotyka ona midzy innymi osoby, ktre czsto ustawiaj gow w okrelony sposb (z powodu nawyku lub koniecznoci). Ten problem zdrowotny wie si take z ograniczeniem ruchomoci szyi w przypadku silnego podranienia opon. Taki stan wystpuje midzy innymi w przebiegu zapalenia mzgu oraz opon mzgowo-rdzeniowych, a take u pacjentw, u ktrych stwierdza si wystpowanie guzw w odcinku szyjnym rdzenia krgowego albo w dolnym tylnym obszarze czaszki. Zapaleniu opon mzgowo-rdzeniowych towarzysz zazwyczaj takie objawy jak wiatowstrt, bl gowy, podwyszona temperatura oraz wymioty.

Jeeli wykluczy si sztywno karku o charakterze oponowym, przyczyny sztywnoci karku mog by rne. Zwykle ograniczenie ruchomoci jest spowodowane przez skurcz minia dwigacza opatki oraz silne napicie tkanek mikkich. Niestety czsto na wystpienie tej dolegliwoci maj wpyw nawyki pacjenta, takie jak na przykad czste spanie w niewaciwej pozycji czy spdzanie duej iloci czasu w jednej pozycji przed komputerem. Nadmierne napicie mini moe by rwnie powodowane przez czste przyjmowanie nieprawidowej pozycji ciaa, dugotrwae pozostawanie w jednej, niefizjologicznej pozycji (zwaszcza takiej, w ktrej gowa jest obrcona w jedn stron) albo dugotrway stres. U osb uprawiajcych sport wyczynowo, sztywno karku moe by spowodowana nadwyreniem mini.

Ograniczenie ruchomoci karku czasami jest skutkiem przebytych chorb lub urazw. Mowa tu przede wszystkim o uszkodzeniach wywoanych midzy innymi podczas wypadku samochodowego, w trakcie, ktrego nastpuje gwatowny ruch gow powodujcy nadwyrenie cigien i wizade w okolicach karku.

O czym wiadczy sztywno karku?

Nadmierna sztywno w okolicach karku czsto towarzyszy rnym schorzeniom, do ktrych zalicza si przede wszystkim takie choroby jak:

  • Polimialgia reumatyczna - wystpuje najczciej u osb w wieku powyej 50 lat. Objawia si sztywnieniem karku, a take obrczy barkowej. Sztywno jest najbardziej dokuczliwa z samego rana i zwykle mija samoistnie, ale utrzymuje si co najmniej 30 minut. Inne objawy tej choroby to podwyszenie temperatury ciaa, utrata masy ciaa, depresja oraz zapalenie staww;
  • Zesztywniajce zapalenie staww krgosupa - jest przewlek chorob wystpujc najczciej u osb modych. Objawia si blem wystpujcym w rejonie krzyowo-ldwiowym, ale schorzenie moe dotyczy rwnie innych odcinkw krgosupa. W niektrych przypadkach dolegliwoci s na tyle silne, e utrudniaj codzienne funkcjonowanie. Dolegliwoci blowe ulegaj zagodzeniu po odpowiednich wiczeniach fizycznych;
  • Reumatoidalne zapalenie stawu – charakteryzuje si pojawianiem si w odcinku szyjnym krgosupa zmian, ktre mog prowadzi do degradacji tkanek chrzstki dysku, a w efekcie nawet do wypadania dysku. W takiej sytuacji sztywno karku pojawia si nagle i towarzyszy jej bl, ktry moe promieniowa w kierunku rk.

Sztywno karku – leczenie

Sztywno karku atwo stwierdzi wykonujc ruch gow w przd, tak aby podbrdek skierowa si ku mostkowi. Zdrowe osoby mog wykona ten ruch swobodnie, natomiast u pacjentw z problemami ze sztywnoci karku pojawia si bl o rnym nasileniu. Ten prosty test przeprowadza si rwnie, aby stwierdzi, czy sztywno karku jest objawem oponowym. Podczas takiego badania ocenia si take nasilenie problemu. Mona to zrobi midzy innymi za pomoc liczby palcw, ktre zmieszcz si w przestrzeni midzy mostkiem a brod. U niektrych pacjentw dolegliwoci blowe pojawiaj si rwnie podczas prb wykonywania gow ruchw na boki. Charakterystyczne dla osb cierpicych na t przypado jest to, e czsto, aby spojrze na bok musz si one obrci caym ciaem.

eby leczenie sztywnoci karku byo skuteczne, konieczne jest odpowiednie postawienie diagnozy. agodne ble leczy si zazwyczaj za pomoc fizjoterapii, ktra ma na celu rozlunienie napitych mini, wzmocnienie ich oraz popraw sylwetki i nauczenie pacjenta prawidowych nawykw ruchowych. Napite minie mona rwnie delikatnie rozciga. Zabiegi takie redukuj dolegliwoci blowe i pozwalaj na przywrcenie ruchomoci karku. Ulg w blu przynios take masae oraz stosowanie ciepych lub zimnych okadw. Okady zimne agodz stan zapalny, z kolei ciepe kompresy wpywaj na rozlunienie mini i przyspieszenie regeneracji. Jeeli dolegliwoci utrzymuj si przez duszy czas lub nasilaj si nie naley zwleka z udaniem si do specjalisty.