Empatia - czym jest i czy mamy j od zawsze

Empatia to umiejtno, ktra wiadczy o inteligencji emocjonalnej. Definiuje si j jako zdolno do rozumienia tego, co w danej chwili odczuwa druga osoba. Przy tym empatia nie jest tosama ze wspczuciem, cho moe by poczona ze wspodczuwaniem. To raczej dostrzeganie i rozpoznawanie cudzych emocji i powstrzymywanie si od ich oceniania.

Empatia jest jedn z dwch umiejtnoci zaliczanych do inteligencji emocjonalnej. Drug jest asertywno. Nauka dzieli empati na dwa rodzaje: empati emocjonaln, ktra wystpuje, gdy umiemy wyobrazi sobie uczucia drugiego czowieka oraz empati poznawcz, z ktr mamy do czynienia, gdy umiemy odczyta sposb mylenia i odczuwania drugiej osoby.

Empatia – skd si bierze i czym jest?

Empati czsto mylimy ze wspczuciem. Jednak pod terminem wspczucie rozumiemy potocznie wspodczuwanie czyjego trudnego pooenia lub wyraanie ubolewania z powodu cudzego cierpienia. Tymczasem empatia to rozpoznawanie, rozumienie i brak oceny wszelkich emocji, ktre odczuwa druga osoba. To rwnie zdolno do dzielenia tego dowiadczenia oraz umiejtno postawienia si w sytuacji innego czowieka. Nie chodzi przy tym o analizowanie danej sytuacji, racjonalizowanie jej czy komentowanie. To raczej przyjcie cudzej perspektywy ni nakadanie swojej na sytuacj innej osoby.

Empatia moe by zarwno wrodzona, jak i nabyta. Czynnikami, ktre decyduj o poziomie empatii s: predyspozycje genetyczne (empati si dziedziczy), predyspozycje psychologiczne (wpyw rodzicw i ich sposb wychowywania) oraz predyspozycje rodowiskowe (empatia ronie z wiekiem i rozwija si w procesie socjalizacji).

Empatia to umiejtno, a wic mona si jej nauczy. Wikszo dzieci ju na bardzo wczesnych etapach rozwoju wykazuje znamiona empatii. Trzyletnie dziecko potrafi poda zabawk koledze, ktry pacze. To nie oznacza, e rodzimy si i umieramy z tak sam “porcj” empatii. Ta zdolno rozwija si przez cae nasze ycie i zmienia od wypywem rnego typu dowiadcze. Istnieje termin “dojrzaoci empatycznej”, ktry definiuje si jako umiejtno odnalezienia adekwatnego sposobu reakcji na przeycia empatyczne. Tzn. nie reagujemy przesadnie, nie jestemy te obojtni na cudze emocje.

Empatia – dlaczego jest wana?

U dzieci, ktre nie wykazuj si duym poziomem empatii, zalecane jest jej rozwijanie, np. poprzez opiek nad zwierztami. Dlaczego? Empatia jest potrzebna w budowaniu relacji midzyludzkich, ale te naszych relacji np. ze zwierztami. Zwiksza nasze szanse na przetrwanie, poniewa pozwala nam przewidywa reakcje innych osb. Empatia staje si te jedn z kluczowych kompetencji na rynku pracy.

Moe ci te zainteresowa:

Apatia - skd si bierze i jak sobie z ni poradzi?