Co to jest EOG? Podstawowe informacje na temat elektrookulogramu

Badanie EOG wykorzystuje różnicę elektrycznego potencjału pomiędzy dodatnio naładowaną rogówką a tylną częścią gałki naładowaną ujemnie. Dzięki pomiarowi EOG okuliści mogą postawić diagnozę wielu schorzeń oczu.

Na czym polega badanie EOG?

EOG jest jednym z kilku elektrofizjologicznych badań wykorzystywanych w diagnostyce okulistycznej. Badania tego typu monitorują przepływ prądów czynnościowych powstałych w gałce ocznej i części kory mózgowej odpowiadającej za wzrok. Potencjał elektryczny, który tworzą w naszym ciele głównie komórki mięśniowe i nerwowe, służy do komunikacji pomiędzy poszczególnymi częściami ciała a mózgiem. Dzięki niemu, w zależności od umiejscowienia, odbieramy i rejestrujemy wrażenia ze świata zewnętrznego, w tym także, za pomocą wzroku - obraz. Różnego rodzaju badania elektrodiagnostyczne rozpoznają zaburzenia przepływu informacji zamkniętej w impulsie elektrycznym. Lekarze okuliści wykorzystują wyniki EOG, aby ocenić funkcjonowanie siatkówki i nerwu wzrokowego.

EOG - zastosowanie kliniczne

Elektrookulogram wykonuje się w diagnostyce zaburzeń funkcjonowania siatkówki. Służy najczęściej rozpoznaniu choroby Besta, czyli genetycznego zwyrodnienia plamki. Pozwala także potwierdzić zaburzenia w obrębie nerwu wzrokowego albo jego zanik wynikający z urazów albo toksycznych uszkodzeń np. (zatruć lekami, alkoholem albo nikotyną). W rzadkich przypadkach badanie EOG stosuje się, diagnozując niedowład lub porażenie mięśniowe.

Anatomia człowieka: oko

EOG przebieg badania

Badanie EOG jest najczęściej uzupełnieniem innych badań okulistycznych, takich jak badanie dna oka czy pola widzenia i ERG, czyli badania mierzącego zmiany czynnościowe potencjału powstającego pod wpływem światła. EOG ma podobny przebieg, ale mierzy z kolei potencjał spoczynkowy w gałce ocznej. W przypadku elektorokulogramu elektrody umieszcza się na powierzchni skóry, w okolicach kącików oka. Badanie trwa pół godziny. Połowę czasu pacjent przebywa w świetle i połowę w ciemności. Aktywność gałek ocznych powodowana jest ruchem wahadła, dlatego podczas pomiaru bardzo ważna jest współpraca pacjenta.

Wynik EOG to obiektywna ocena widzenia - zapis całej ścieżki nerwowej od gałki pobudzonej światłem do korowego ośrodku wzroku. Tu nie ma miejsca na symulacje, dlatego wynik badania EOG jest pewny i rzetelny.

EOG - koszt badania

Elektrookulografia nie należy do najtańszych badań. W warszawskim Wojskowym Instytucie Medycznym koszt pomiaru EOG to 520 zł.

Może cię też zainteresować:

Ślepota smartfonowa - lekarze okuliści alarmują!

Więcej o: