Na czym polega trepanacja czaszki?

Trepanacja czaszki to bardzo trudny i skomplikowany zabieg chirurgiczny, ktry polega na otworzeniu czaszki przez wywiercenie w niej maych otworw. Odbywa si to przy uyciu specjalnej wiertarki nazywanej trepanem. Zabieg tego rodzaju znany by ju 400 lat przed nasz er.

Trepanacja czaszki czsto jest jedyn drog do tego, aby usun krwiaka wewntrzczaszkowego i uratowania ycia i zdrowia. Dziki temu, e zostaj w czaszce wywiercone dziury, mona tam wprowadzi specjalne dreny, ktrymi zostanie odprowadzona krew. W przeciwnym przypadku krwiak mgby uciska na tkank mzgow.

Dziki tej metodzie mona rwnie mierzy cinienie wewntrz czaszki. W efekcie sprawdzaniu cinienia mona bada powstawanie wodogowia albo obrzkw mzgu.

Wspomniane otwory nawierca si w okrelonych miejscach: w czci skroniowej, ciemieniowej i czoowej. 

Trepanacja czaszki - wskazania

 Aby mogo doj do zabiegu trepanacji czaszki, konieczne s do tego solidne podstawy. Do zabiegu dochodzi zawsze w przypadku wystpienia krwiakw mzgu.

Czasem zdarza si taka sytuacja, e lekarz decyduje si na wykonanie tzw. trepanacji zwiadowczej. Ma ona na celu pomoc w ustaleniu przyczyny danej dolegliwoci, kiedy wszelkie inne sposoby zawodz. Taki zabieg wykonuje si wtedy, gdy pojawia si niedowad, zaburzenia mowy i czucia.

Trepanacja czaszki - skutki uboczne

Poniewa zabieg trepanacji czaszki jest bardzo trudny, mona si spodziewa, e wystpi jakie niedogodnoci czy powikania ju po wykonaniu zabiegu. Moe doj do zapalenia opon mzgowo-rdzeniowych, a nawet do obrzku mzgu. Ryzyko dotyczy jeszcze wystpienia zawau mzgu, kiedy krenie krwi zostaje zaburzone, przez co niedotleniona zostaje tkanka mzgowa. W zwizku z takim zagroeniem trzeba liczy si z tym, e potrzebna bdzie kolejna operacja albo leczenie farmakologiczne. Zdarza si te, e operacja prowadzi do infekcji.

Trepanacja czaszki to bardzo trudny zabieg chirurgiczny, ktry wykonywany jest tylko wtedy, gdy zachodzi absolutna konieczno. Jej skutki jednak s bardzo podane, poniewa ma ona pomc okreli, jaka jest przyczyna dolegliwoci lub bezporednio usun wystpujcego krwiaka. Podobne zabiegi byy przeprowadzane jeszcze przed nasz er, metoda ta jest dobrze znana medycynie.