Przetoka odbytu - Reguła Goodsalla

Reguła Goodsalla służy do rozpoznawania charakteru przetok odbytu i jego okolic (rodzaj stanu zapalnego). Stan zapalny często powstaje u pacjentów z ropniami lub torbielą włosową

Reguła Goodsalla pozwala określić liczbę „kanałów” odchodzących od przetoki. W przypadku gdy otwiera się w kierunku przedniej części odbytu, przetoka jest prosta. Jeśli pojawia się w tylnej części, to zazwyczaj ma kilka odgałęzień. Niejednokrotnie jest zakrzywiona lub przybiera kształt przypominający podkowę.

Przetoka odbytu - rozpoznanie

Prawidłowe rozpoznanie oraz leczenie ropni i przetok odbytu to jeden z najstarszych problemów chirurgii proktologicznej. Pomimo, że zjawisko znane jest od czasów Hipokratesa metody postępowania są niezmienne. Niewiele też zmieniła się częstość powikłań, czyli nietrzymanie stolca. Ciągle jest duża.
Stany zapalne najczęściej powstają w efekcie zakażeń gruczołów odbytowych. Zakażenia natomiast bardzo często są następstwem zatykania się przewodów wyprowadzających gruczołów odbytowych.
Inne przyczyny infekcji i stanów ropnych w tej okolicy jest m.in. choroba Crohna, HIV, gruźlica.
Jak podaje literatura fachowa u 30–60 proc. pacjentów z ropniem odbytu wykrywa się przetoki odbytu.
Do najczęstszych objawów przetok zalicza się: ból, swędzenie i pieczenie okolicy odbytu, wyciek ropnej wydzieliny bądź treści jelitowej, a także biegunkę bez lub z obecnością krwi, bolesne oddawanie stolca i nietrzymania stolca. Mogą się objawić również bóle odbytu i bolesne parcie na stolec. Zwykle towarzyszą im stany gorączkowe i spadek masy ciała. Nasilenie dolegliwości jest zależne od stopnia rozwoju choroby.
Wywiad w kierunku zmian okołoodbytniczych i badania proktologiczne powinno być wykonywane u wszystkich pacjentów z chorobą Crohna.

Przetoka odbytu - leczenie

Przetokę odbytu leczy się różnymi technikami chirurgicznymi. Wybór techniki zależy m.in. od rodzaju przetoki i jej położenia w stosunku do mięśni zwieraczy odbytu. Leczenie przetoki odbytu jest procesem żmudnym, a skuteczność interwencji chirurgicznych jest oceniana średnio na 50 proc. Niektóre typy przetok mają tendencję do nawrotów.
W leczeniu przetok odbytu stosuje się również wstrzykiwanie kleju tkankowego.

Więcej o: