Choroby tętnic trzewnych

Tętnice trzewne to trzy odrębne ?kanały? doprowadzające krew do m.in. wątroby i jelit. Zmiany w ich obrębie najczęściej pojawiają się u osób starszych, chorujących na miażdżycę.

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

Do naczyń trzewnych zalicza się pień trzewny, tętnica krezkowa górna oraz tętnica krezkowa dolna. Pień trzewny to krótka tętnica, o szerokim promieniu. Stanowi najwyżej położone odgałęzienie aorty brzusznej. Tętnica krezkowa górna to główne rozgałęzienie aorty brzusznej. Ciągnie się od pnia trzewnego, mniej więcej na wysokości pierwszego kręgu lędźwiowego i kończy w punkcie wyjścia tętnicy krezkowej dolnej, czyli najniżej położonej gałęzi aorty. Umiejscowiona jest na wysokości trzeciego kręgu lędźwiowego. Podstawowym zadaniem tętnic jest dostarczenie odpowiedniej ilości krwi do najważniejszych narządów w organizmie człowieka. Tętnica krezkowa górna prowadzi ją do jelita cienkiego oraz ślepego, okrężnicy i okrężnicy poprzecznej. Tętnica krezkowa dolna dostarcza krew do lewej części okrężnicy oraz odbytnicy. Każda z nich rozgałęzia się na kilka mniejszych tętnic, które obok doprowadzania krwi odżywiają mniejsze organy jak trzustka, dwunastnica czy esica.

Choroby tętnic

Zmiany chorobowe w obrębie tętnic trzewnych najczęściej pojawiają się u osób starszych. Ryzyko zwężenia tętnic lub tętniaka rośnie u pacjentów z miażdżycą . Do najczęściej diagnozowanych chorób tętnic trzewnych zalicza się zespół ucisku pnia trzewnego, zespół ucisku tętnicy krezkowej górnej lub krezkowej dolnej.

Objawy

W większości przypadków objawy towarzyszące schorzeniom tętnic nie są charakterystyczne i mogą sugerować zupełnie inną przypadłość. Ogromna część pacjentów skarży się na silny ból brzucha pojawiający się po każdym posiłku. Może on przybierać różne nasilenie i charakter. Zazwyczaj zaczyna się uporczywym, tępym bólem w nadbrzuszu, a następnie przechodzi w ostrą kolkę jelitową. Dodatkowo pojawia się biegunka oraz znaczny spadek masy ciała.

Diagnoza i leczenie

Niestety nie istnieje jedno badanie pozwalające rozpoznać przyczynę dolegliwości. Najczęściej diagnozę stawia się w oparciu o wywiad z pacjentem, analizę objawów oraz badania obrazowe tj. badanie ultrasonograficzne z podwójnym obrazowaniem oraz angiografię tomografii komputerowej i angiografię rezonansu magnetycznego.

Mimo że leczenie zmian w obrębie tętnic trzewnych zależy przede wszystkim od skali oraz typu zmiany, to jedną ze skuteczniejszych metod jest leczenie operacyjne.

Czytaj także:

Zator tętnicy krezkowej

Uchyłek Meckela (uchyłek Meckla)

Embolizacja

Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

Choroby tętnic obwodowych

Więcej o: