Pletyzmografia

Pletyzmografia to jeden ze sposobów pomiaru przepływu krwi przez naczynia obwodowe położone tuż pod powierzchnią skóry. Większość wykrytych w czasie badania zmian ma związek z częstoskurczem serca.

Dołącz do nas na Facebooku!

Podstawowe informacje

Ten test mierzy skurczowe (maksymalne ciśnienie podczas skurczu komór serca) ciśnienie krwi kończyny dolnej w porównaniu z kończyną górną. Test polega na porównaniu chorej kończyny z kończyna zdrową. Jego celem jest wykluczenie zatorów w kończynach (zwykle dolnych).

Opis badania

Badanie może być przeprowadzone w gabinecie lekarza lub w szpitalu. Do badania pacjent jest układany częściowo podpartej pozycji. Następnie są zakładane na kończyny 3 mankiety do mierzenia ciśnienia które są pompowane do 65 mm Hg (słupa rtęci). Potem mankiety są podłączane do pletyzmografu (urządzenia rejestrującego falę tętna) który wyświetla każdą falę tętna. Zapis jest również rejestrowany na papierze. Zapisywane są wszelkie różnice na 3 mankietach. Jeżeli jest zmniejszenie fali tętna na którymś z mankietów może to wskazywać na obecność zwężenia w tętnicy. Po zakończeniu testu mankiety są zdejmowane.

Przygotowanie do badania

Na co najmniej 30 minut przed badaniem nie należy palić papierosów. Do badania pacjent musi zdjąć ubranie z kończyn. W trakcie badania nie odczuwa się żadnego dyskomfortu, jedynie łagodny ucisk spowodowany przez mankiety. Badanie nie niesie ze sobą ryzyka.

Wyniki

Test jest wykonywany aby wykluczyć schorzenie polegające na utrudnieniu przepływu krwi w tętnicach kończyn. Za wyniki prawidłowe uznaje się różnicę mniejszą niż 20 mm Hg pomiędzy kończynami górnymi i dolnymi. Wyniki nieprawidłowe mogą wskazywać na:

zarostowe zapalenie tętnic

uraz tętnic

cukrzycowe zmiany małych naczyń

zatory naczyniowe

inne choroby naczyń

Zobacz wideo

Czytaj także:

Nabyte wady serca

Arytmia (zaburzenia rytmu serca)

Krioablacja, czyli zimno leczące serce

Badania serca

Kardiolog

Więcej o: