Badanie dopplerowskie (USG Dopplera): co się tym bada?

Badanie dopplerowskie jest badaniem ultrasonograficznym pokazującym obraz przepływu krwi w naczyniach krwionośnych oraz umożliwiającym oszacowanie parametrów przepływu - kierunku i prędkości.

Wskazaniem do wykonania badania dopplerowskiego (USG Dopplera) są: podejrzenia chorób zastawek serca, tętniaki aorty i naczyń brzusznych, podejrzenie przetok naczyniowych, zakrzepowe zapalenia żył, przewlekła niewydolność żylna oraz ocena funkcjonowania narządów przeszczepionych.

Za pomocą USG Dopplera bada się: nogi, narządy płciowe, narządy jamy brzusznej, serce, tętnice podobojczykowe, tętnice szyjne oraz guzy.

Przebieg badania dopplerowskiego

Podczas badania pacjent odsłania tę część ciała, która ma zostać poddana badaniu. USG Dopplera przeprowadza się w pozycji leżącej. Lekarz nakłada na skórę specjalny żel, który pomaga w przesuwaniu głowicy aparatu oraz ułatwia przenikanie fali ultradźwiękowej. Potem lekarz przesuwa głowicę aparatu USG, obserwując jednocześnie obraz na monitorze. Prowadzący badanie ocenia wygląd naczyń krwionośnych , a następnie bada przepływy krwi. Badaniu towarzyszy charakterystyczny przetworzony komputerowo szum przepływającej przez naczynia krwi. Dźwięk ten jest także informacją o nieprawidłowościach lub ich braku.

Przygotowanie do badania dopplerowskiego

Badanie dopplerowskie (USG Dopplera) nie potrzebuje specjalnych przygotowań. Tylko badanie wątroby i tętnic nerkowych wymaga bycia na czczo.

USG Dopplera jest nieinwazyjne i bezbolesne.

Zapis wyniku badania dopplerowskiego

Wynik badania otrzymuje się od razu w formie zależnej od rodzaju aparatu. Ponadto w trakcie badania lekarz omawia to, co widzi na monitorze.

Zobacz także: Echokardiogram (Echo serca)

Zobacz wideo
Więcej o: