Badanie proktologiczne (per rectum)

Badanie per rectum to jedno z podstawowych badań wykorzystywanych w ginekologii, urologii oraz proktologii. Pozwala ono ocenić m.in. długość kanału odbytu, napięcie mięśni zwieraczy oraz zawartość światła odbytnicy.

Dołącz do nas na Facebooku!

Teoretyczne i techniczne podstawy badania proktologicznego (per rectum)

Jest to badanie odbytu palcem poprzedzone oglądaniem i badaniem okolicy odbytu przez dotyk.

Czemu służy badanie proktologiczne (per rectum)?

Jest jednym z elementów badania przedmiotowego. Umożliwia ocenę odbytu , kanału odbytu i odbytnicy. Można również zbadać narządy sąsiadujące z odbytnicą. Powierzchnia tylna odbytnicy graniczy z kością krzyżową i guziczną, boczna z zachyłkami otrzewnej i pętlami jelita krętego lub esicą. Powierzchnia przednia odbytnicy u mężczyzn przylega do dna pęcherza moczowego, nasieniowodów, pęcherzyków nasiennych i do tylnej powierzchni gruczołu krokowego; u kobiet ta część odbytnicy sąsiaduje z tylną powierzchnią macicy i górnym odcinkiem pochwy .

Wskazania do wykonania badania proktologicznego (per rectum)

Badanie per rectum należy do rutynowych czynności badania lekarskiego.

Sposób przygotowania do badania proktologicznego (per rectum)

Nie ma specjalnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań.

Opis badania proktologicznego (per rectum)

Badanie można przeprowadzić w pozycji stojącej, kolankowo-łokciowej, na boku lub leżąc na plecach. Najpierw badający ogląda okolicę odbytu pacjenta, badając ją również dotykiem. Następnie palec chroniony rękawiczką i pokryty środkiem zmniejszającym tarcie badający wprowadza do odbytnicy.

Pokonanie oporu zwieracza odbytu w prawidłowych warunkach jest bezbolesne. Czasem silny ucisk przez odbytnicę na kość ogonową może wywołać ból - nie musi to być objaw choroby. Badający opuszką wprowadzonego palca do odbytu, na każdej głębokości zakreśla pełny obwód, aby uzyskać informację ze wszystkich ścian odbytu i odbytnicy. Po wyjęciu palca z odbytnicy sprawdza, czy nie ma na nim śladu krwi . Po zakończeniu badania pacjent otrzymuje ligninę, aby oczyścić okolicę odbytu.

Czas badania proktologicznego (per rectum)

Badanie trwa kilka minut.

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie proktologiczne (per rectum)

Ból i świąd okolicy odbytu. W czasie badania Każda odczuwana bolesność.

Jak na leży zachowywać się po badaniu proktologicznym (per rectum)?

Nie ma specjalnych zaleceń.

Możliwe powikłania po badaniu proktologicznym (per rectum)

Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku i kobiet ciężarnych.

Zobacz wideo

Czytaj także:

Grzybica pochwy

Drożdżyca narządów płciowych

Badaj jądra, kontroluj prostatę

Anoskopia

Prostata

Więcej o: