Analiza krwi

Określając ilość rozmaitych substancji, jakie niesie ze sobą krew, można sprawdzić, czy w organizmie prawidłowo przebiegają procesy przemiany materii.

Morfologia krwi i OB

Wyjaśniamy znaczenie symboli, pojawiających się na komputerowych wydrukach, które otrzymujemy:

WBC - skrót od ang. white blood cells oznaczający białe ciałka krwi (leukocyty).

- Norma to 4,0-10,0 K/ L. Gdy jest ich więcej, może to świadczyć o stanie zapalnym w organizmie, nowotworach, dnie moczanowej.

- W ciąży (zwłaszcza pod koniec) liczba białych krwinek może przekroczyć 10 K/ L. Trzeba poradzić się lekarza.

RBC - skrót od ang. red blood cells oznaczający czerwone ciałka krwi (erytrocyty).

- Norma to 4,0-5,0 M/ L u kobiet i 4,5-5,5 M/ L u mężczyzn. Zbyt mała liczba czerwonych krwinek może świadczyć o anemii.

- W ciąży, zwłaszcza w drugiej połowie, liczba czerwonych krwinek często spada poniżej 3,5 M/ L. Trzeba poradzić sie lekarza.

HGB - hemoglobina, barwnik krwinek czerwonych przenoszący tlen.

- Norma wynosi 12-16 g/dl dla kobiet i 14-18 g/dl dla mężczyn.

Niski poziom hemoglobiny, podobnie jak erytrocytów, może świadczyć o niedokrwistości.

- W ciąży hemoglobina może czasem spaść poniżej 11 g/dl.

PLT - płytki krwi (trombocyty).

- Norma to 150-400 K/ l. Mniejsza liczba może świadczyć o zaburzeniach krzepliwości krwi, większa zaś o przewlekłych zakażeniach, a nawet nowotworach.

- W ciąży liczba płytek nie powinna ulec zmianie.OB (Odczyn Biernackiego lub tzw. opad).

- Norma: wynik nie powinien przekraczać 20 mm/godz. Gdy jest podwyższony, może to być oznaką stanu zapalnego. Wartość OB wzrasta też pod wpływem przyjmowania niektórych leków oraz czasami z powodu stresu.

- W ciąży OB może przekroczyć 20 mm/godz. Trzeba poradzić się lekarza.

Lipidogram informuje o przemianie tłuszczów w organizmie.

Ma znaczenie przede wszystkim przy określaniu ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej i miażdżycy. We krwi oznacza się ogólny poziom cholesterolu.

- Norma wynosi do 200 mg/dl.

Określa się też poziom tzw. dobrego cholesterolu HDL (nie powinien spaść poniżej 46 mg/dl u kobiet oraz 35 mg/dl u mężczyzn); tzw. złego LDL (norma do 190 mg/dl). Sprawdzany jest również poziom trójglicerydów, który nie powinien przekroczyć 160 mg/ml.

- W ciąży poziom cholesterolu i trójglicerydów nie powinien się zmieniać.

Określenie poziomu cukru we krwi

Przydatne przede wszystkim w rozpoznawaniu cukrzycy. Do badania pobiera się krew na czczo, a następnie po posiłku lub po podaniu glukozy.

- Norma: na czczo ilość cukru nie powinna przekroczyć 105 mg/dl, po posiłku - 180 mg/dl.

- W ciąży prawidłowo przebiegającej poziom cukru nie powinien się zmieniać, jednak zdarza się, że właśnie w tym okresie ujawnia się cukrzyca (wtedy jest on podwyższony).

Badania kontrolujące funkcje nerek

Niepokojące jest m.in. zbyt duże stężenie mocznika i kreatyniny:

- Norma mocznika: 10-50 mg/dl.

- Norma kreatyniny: 0,6-1,1 mg/dl.

Badania kontrolujące funkcje wątroby

Wykonuje się je, gdy podejrzewane są schorzenia wątroby i dróg żółciowych.

O zakłóceniach funkcji wątroby świadczy przekroczenie norm bilirubiny.

- Norma - do 1,0 mg/dl.

Bada się również: enzymy transaminazy (GOT i GPT):

- Norma wynosi do 40 U/L.

GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza):

- Norma wynosi 10-28 U/L.

Fosfatazę zasadową:

- Norma wynosi 31-115 U/L.

- W ciąży (pod koniec) poziom bilirubiny może być podwyższony. Trzeba poradzić się lekarza.

Uwaga: Normy podane są w przybliżeniu. Każda z placówek wykonujących analizy ustala sama ich dokładne granice (czasami mogą się nieznacznie różnić między

sobą). Zależy m.in. od regionu Polski, od rodzaju używanej aparatury i odczynników.

Zobacz wideo
Więcej o: