Troponiny

To jedne z najczulszych wskaźników. Ich obecność jest niezbędna do pełnego działania komórek mięśniowych serca. Uczestniczą w każdym pojedynczym skurczu i rozkurczu serca. Medycyna wyróżnia dwa rodzaje troponin - T i I (TnT i TnI).

Dołącz do Zdrowia na Facebooku!

U całkowicie zdrowej osoby nie występują wcale. Ich obecność zazwyczaj łączy się z rozwojem zawału mięśnia sercowego. Potwierdza się go gdy przekroczą odpowiednio TnI 0,012 -0,4 ug/l lub TnT - 0,03 ug/l. Mimo że najbardziej rosną w ciągu 4- 8 godzin od wystąpienia zawału, najbardziej wiarygodny wynik daje zbadanie próbki pobranej między 6 a 12 godzin od zaobserwowania objawów.

Znaczne podwyższenie troponin obok zawału serca, pojawia się także w przypadku:

- arytmii

- ostrej gorączki reumatycznej

- amyloidozy

- przyjmowania niektórych leków (np. tych stosowanych przy przeszczepach)

- zastoinowej niewydolności serca

- ostrej niewydolności nerek

- choroby Pompego

- niedoczynności tarczycy

- skutecznego udrożnienia tętnic wieńcowych

Tropininy zaczynają się stabilizować w ciągu 10 dni od wprowadzenia leczenia. Przy bardzo rozległym zawale okres ten może wynosić nawet trzy tygodnie.

Zobacz wideo

Czytaj także:

Enzymy sercowe

Kinaza kreatynowa - normy

LDH (dehydrogenaza mleczanowa)

Kardiomiopatia

Frakcja mięśniowa kinazy (CK - MB)

Więcej o: