Wyjazdy do sanatorium według nowych przepisów. Mają być krótsze kolejki. Co się zmieniło?

Co roku do funduszu wpływa około 500 tysięcy skierowań do sanatoriów, a co trzecie od kuracjusza, któremu nie minął rok od ostatniego pobytu w uzdrowisku - tak wynika z danych NFZ. Wniosek o wyjazd do sanatorium od dziś będzie można złożyć dopiero rok po powrocie z poprzedniego. Nowe przepisy mają skrócić kolejki do uzdrowisk.
Zobacz wideo

O planach Ministerstwa Zdrowia, które dotyczyły zmian w zasadach kierowania pacjentów na leczenie do sanatorium, mówiono już jesienią ubiegłego roku. Argumentowano je koniecznością skrócenia kolejek do uzdrowisk. Urzędnicy przygotowali zmiany w zasadach kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Sanatorium 2019: jakie zmiany?

Rozporządzenie zmieniające zasady kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową minister zdrowia podpisał 4 czerwca 2019 roku, a dziś, tj. 19 lipca 2019, przepisy weszły w życie. 

Nowelizacja przepisów ma wprowadzić 12-miesięczny okres, który musi upłynąć od zakończenia przez pacjenta leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej do momentu otrzymania kolejnego skierowania.

Ministerstwo Zdrowia przywołuje opinie specjalistów, według których dopiero po upływie roku od zakończenia przez pacjenta leczenia albo rehabilitacji jest możliwe dokonanie oceny wpływu zakończonej terapii na stan zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 czerwca 2019 r. w sprawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, z leczenia w uzdrowisku zaleca korzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Nowe zasady nie dotyczą jednak dzieci i dorosłych kierowanych do szpitali i ambulatoriów uzdrowiskowych.

Sanatorium 2019: co jeszcze się zmieni?

Wprowadzono zmianę, dotyczącą określania przez lekarza miejsca pobytu uzdrowiskowego i rodzaju świadczenia. Do tej pory specjalista kierujący pacjenta do sanatorium proponował miejsce, ale jego wpis i tak nie był wiążący dla lekarza kwalifikującego w NFZ. Zlikwidowano zatem tę niepotrzebną czynność. Nie będzie obowiązkowego skierowania na badanie RTG klatki piersiowej przed wyjazdem. Lekarz wypisze takie skierowanie, jeśli będą do tego wskazania medyczne. Pacjent będzie musiał dostarczyć skierowanie do sanatorium do oddziału NFZ w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia. Inaczej straci ono ważność.  

Więcej o: