Skuteczne sposoby na wrzody odka

Przysza jesie, a wraz z ni nasilenie dolegliwoci u osb z chorob wrzodow. Dlaczego odek, bd dwunastnica, najbardziej daj si we znaki w padzierniku i marcu? Nie wiadomo na pewno. Nie musisz jednak pokornie cierpie. Wrzody mona wyleczy.
1. Znajd przyczyn

Jeli sdzisz, e masz wrzody, wycznie na podstawie dolegliwoci, i prbujesz je samodzielnie "leczy", czas na zmiany. Ocenia si, e a ponad 80% osb, u ktrych powstay ubytki w bonie luzowej odka lub dwunastnicy, zwane wrzodami, choruje z powodu zakaenia bakteri Helicobacter pylori. Mona si jej pozby dziki konsekwentnej, zwykle dugotrwaej, terapii antybiotykowej, poczonej najczciej ze stosowaniem lekw osonowych, bd neutralizujcych obecny w odku kwas solny. Kompleksowe leczenie moe zaleci tylko lekarz, po przeprowadzeniu szczegowych bada. Warto pamita, e sama obecno bakterii nie oznacza jeszcze choroby. Tylko 10% osb ni zaraonych ma wrzody.

2. Nie bj si gastroskopii

Lekarz pierwszego kontaktu, podejrzewajc u pacjenta chorob wrzodow, zwykle kieruje go do gastrologa, czyli specjalisty od schorze i czynnoci ukadu pokarmowego. Czasem sam zleca badania, ktre pomagaj postawi diagnoz. Coraz czciej potencjalni wrzodowcy, skuszeni moliwoci przeprowadzenia domowego testu na obecno Helicobacter pylori (dostpny w aptece bez recepty), nie godz si na bardziej inwazyjn diagnostyk i oczekuj leczenia wycznie na podstawie wyniku badania krwi. Czasem jest to moliwe. Naley jednak pamita, e najpewniejsze rozpoznanie jest moliwe podczas gastroskopii. Pozwala ona nie tylko dokadnie obejrze wrzody i stopie ich zaawansowania oraz stwierdzi kolonizacj niechcianej bakterii, ale take wykluczy nowotworowy charakter zmian w ukadzie pokarmowym (dziki biopsji). Gastroskopia nie jest przyjemna (przez przeyk wprowadzana jest cienka rurka z wasnym rdem wiata i miniaturow kamer), ale od jej wyniku zaley dalsze postpowanie. Umoliwia te stwierdzenie, czy przeprowadzone leczenie byo skutecznie i bakterie zostay trwale pokonane. Badanie krwi na to nie pozwala.

3. Dowiedz si jak najwicej o swoich lekach

Jeli przyczyn wrzodw okae si bakteria, podstaw terapii bd antybiotyki. Stosuje si take waciwe leki przeciwwrzodowe, ktre dziaaj osonowo na osabion luzwk lub neutralizuj dranice dziaanie sokw trawiennych. Te rodki s przepisywane take wtedy, gdy wrzd wywoay rzadsze przyczyny (np. stosowanie niektrych lekw, w tym przeciwzapalnych, palenie papierosw, sarkoidoza, chemioterapia).

Nim zaczniesz terapi, upewnij si, e wiesz, jak stosowa leki. Porozmawiaj o tym z lekarzem, przeczytaj te dokadnie ulotki. To istotne, w jakiej kolejnoci przyjmujesz leki, czym je popijasz, czy spoywasz je przed, czy po posiku (i w jakim czasie). Przygotuj si na ewentualne skutki uboczne leczenia (np. ciemno zabarwione stolce, biegunki, nudnoci, ble gowy). Nie przerywaj z ich powodu terapii, ale koniecznie poinformuj lekarza o niechcianych objawach i wraz z nim ustalcie dalsze postpowanie.

4. Nie kocz terapii za wczenie

Czstym grzechem polskiego pacjenta jest przerwanie leczenia zaraz po tym, jak poczuje si lepiej. W przypadku wrzodw, zwaszcza wywoanych przez Helicobacter pylori, dokuczliwe objawy mog ustpi bardzo szybko. Problem polega jednak na tym, e bakteria moe by jedynie "upiona" antybiotykiem. Po pewnym czasie atakuje ponownie, w dodatku bardziej odporna na stosowane wczeniej rodki farmakologiczne. Dlatego, jeli lekarz zaleci ci przyjmowanie lekw nawet przez osiem tygodni (albo i duej), po prostu to zrb. Nie rezygnuj te z wizyty kontrolnej w jego gabinecie, nawet jeli czujesz si ju wymienicie.

5. Rzu palenie

Nie ma wtpliwoci, e niektre substancje zawarte w dymie papierosowym sprzyjaj powstawaniu wrzodw. Jeli ju je masz i wci palisz, jest spora szansa, e ubytki bony luzowej bd goi si le, a potem nastpi nawrt choroby.

6. Ukadaj rozsdnie menu

Dieta obfitujca w wiee warzywa i owoce zmniejsza ryzyko zakaenia Helicobacter pylori. Szczegln rol odgrywa zawarta w nich witamina C., ktra, wyranie hamujc namnaanie bakterii, nie tylko zapobiega, ale i spowalnia rozwj choroby. Gojenie powstaych wrzodw wspomagaj witaminy A i E. Ich bogate rda to, np. mleko, wtroba, jaja. Zadbaj, by w diecie nie zabrako rwnie ryb(najlepiej je je trzy razy w tygodniu), zwaszcza morskich, gdy dostarczaj one niezwykle zdrowych kwasw tuszczowych omega-3. Podobnie jak cynk (obecny w misie, owocach morza, ziarnach zb) tuszcze te wspomagaj ogln odporno i ochron bon luzowych odka.

7. Unikaj ostrych potraw

Nie udao si udowodni bezporedniego wpywu spoywania konkretnych produktw na powstawanie choroby wrzodowej. Wiadomo jednak, e niektre pokarmy mog sprzyja jej zaostrzeniu. To sprawa indywidualna, dlatego nie musisz od razu rezygnowa z ulubionych da czy napojw, ale zwr uwag, jak si po nich czujesz i dopiero potem podejmuj decyzj. Na czarnej licie znajduj si kawa, herbata, alkohol, czekolada, wywary misne, pieprz, ostra papryka, musztarda i gaka muszkatoowa.

8. Odpr si

Przez wiele lat sdzono, e za powstawanie wrzodw odpowiada stres. Chorob wrzodow nazywano nawet chorob dyrektorw, gdy podejrzewano, e stae ycie w napiciu, pod presj, prowadzi do uszkodze luzwki odka, bd dwunastnicy. Chocia stres nie jest winowajc, zdecydowanie moe dawa objawy podobne do typowych dla choroby wrzodowej (ble brzucha 2-3 godziny po posiku, a nawet wyrywajce ze snu, uczucie wzdcia, zgaga, utrata wagi) i utrudnia rozpoznanie, a take leczenie. Osabiajc oglnie organizm sprawia take, e jest on bardziej oporny na terapi.

9. Nie lekcewa!

Coraz rzadziej wrzodowcy trafiaj w rce chirurga, a ich leczenie zazwyczaj nie jest skomplikowane (chocia do uciliwe). Nie wolno jednak zapomina, e choroba wrzodowa moe prowadzi do gronych powika, nawet zagraajcych yciu, w tym krwawienia z wrzodu, zapalenia otrzewnej, niedronoci przewodu pokarmowego. Zatem nie zwlekaj i skontaktuj si jak najszybciej z lekarzem, jeli:

  • czsto wymiotujesz, masz nasilone nudnoci lub epizod wymiotw trwa nietypowo dugo,

  • wymiotujesz, a w zwracanej treci jest krew przypominajca fusy od kawy


  • zwracasz pokarmy spoyte kilkanacie godzin wczeniej


  • cierpisz na nietypowo silny, napadowy bl brzucha


  • stosowane od kilku dni leki nie powoduj adnej poprawy.