Lato - rodzina pod specjalnym nadzorem

Soneczna i upalna pogoda dla wikszoci z nas jest wymarzona na lato. Jednak dla maych dzieci, osb starszych i kobiet w ciy to powane zagroenie.
Docz do nas na Facebooku!

Statystyki s smutne - gdy supek rtci na termometrze przekracza 25 stopni, ilo zgonw wzrasta o 30 proc. Zbyt wysoka temperatura zakca prac ukadu trawiennego, oddechowego i krenia. Organizm uruchamia wtedy szereg tzw. reakcji termoregulacyjnych, zapobiegajcych przegrzaniu.Pod wpywem ciepa rozszerzaj si naczynka krwionone, znajdujce si w skrze, co automatycznie przyspiesza krenie krwi. Moe temu towarzyszy wzrost czstoci skurczw serca i obnienie cinienia ttniczego krwi. Dlatego wysoka temperatura powoduje zaostrzenie dolegliwoci ze strony ukadu krenia i jest najgroniejsza dla osb starszych z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Negatywny wpyw na wydolno ukadu krenia ma zarwno przebywanie w podwyszonej temperaturze otoczenia, jazda w nieklimatyzowanych samochodach i zatoczonych autobusach, jak i nage zmiany temperatur - na przykad wchodzenie z nagrzanej play do zimnej wody. Osobom starszym i chorym na serce zaleca si, by latem, w miar moliwoci, przebyway w pomieszczeniach klimatyzowanych lub w miejscach mocno zacienionych.

Kady dorosy czowiek, zwaszcza jeli opiekuje si osobami starszymi i dziemi, powinien przej kurs pierwszej pomocy - take by umie jej udzieli w przypadku zatrzymania pracy serca w oczekiwaniu na przyjazd ratownikw medycznych.

Jeli si poci, to tylko bezkarnie

Rosnca temperatura pobudza do zwikszonej aktywnoci gruczoy potowe. Pot, parujc, schadza organizm, chronic go przed negatywnym wpywem upau. Jednoczenie jednak pocenie sprawia, e pozbywamy si bezcennych mineraw. Jest to o tyle niebezpieczne, e prawidowe funkcjonowanie naszego organizmu zapewnia tzw. pompa sodowo-potasowa, ktra dostarcza skadniki odywcze do kadej komrki naszego organizmu. Gdy zaczyna brakowa mineraw - organizm odmawia posuszestwa. By temu zapobiec naley, zwaszcza osobom sabszym, podawa do picia wod mineraln bogat w mikroelementy. W czasie upaw warto te sign po sone przekski. Nie zapominajmy jednak o tym, e sl w nadmiarze szkodzi. (Ile nam jej naprawd potrzeba? Czytaj wicej o makroelementach )

Pamitajmy o tym, e mechanizmy regulujce pragnienie s zwykle mniej sprawne u osb starszych i maych dzieci, dlatego s one najbardziej naraone na cikie odwodnienie. O ile zdrowy czowiek bez pynw przeywa nawet kilka dni, osoba sabsza moe si miertelnie odwodni w cigu doby. W takim wypadku po kolei pojawia si osabienie, spadki cinienia ttniczego, zawroty gowy, omdlenia.

Stan odwodnienia u niemowlt i maych dzieci rozpoznaje si po takich objawach, jak suchy jzyk lub usta, brak ez podczas paczu, rozdranienie lub apatia, brak mokrych pieluszek przez 3 godziny. Dziecko silnie odwodnione jest osabione, nie krzyczy lub gos jest chrapliwy, czsto nie potrafi samodzielnie pi, jest senne, apatyczne, wiotkie i ma zaburzenia wiadomoci. Jeli doszo do powanego odwodnienia, naley uda si do najbliszego szpitala. W lejszych przypadkach mona kupi w aptece specjalne mieszanki nawadniajce, ktre po rozpuszczeniu w wodzie podaje si do picia, aby wyrwna niedobory wody i soli mineralnych.

Woda zdrowia doda

Warto wiedzie, e pragnienie jest ju pierwszym objawem duego odwodnienia. Dlatego naley podawa pyny jeszcze zanim pojawi si ch picia. Zalecana ilo jest zalena od wieku, wagi, kondycji i przebytych chorb. U osb z chorobami serca i nerek nadmiar pynw moe prowadzi do obrzkw i dusznoci. Warto zatem przed sezonem letnim zapyta lekarza, czy ma jakie szczeglne zalecenia w tej kwestii.

W przypadku dorosych rekomendowana ilo pynw wynosi zazwyczaj ok. 2 -2.5 litra dziennie, liczc pyny zawarte w poywieniu. Zapotrzebowanie wzrasta wraz wysikiem fizycznym. Normy dziecice s zrnicowane w zalenoci od wieku i wynosz od 0.5 do 2 litrw. Dla kobiet ciarnych ta norma wynosi 4.8 litra, a dla karmicych piersi 5.5 litra! Najlepiej podawa wod maymi porcjami w regularnych odstpach czasu.

Wicej o wodzie: Kranwa czy oligocenka? Odpowied nie jest oczywista!

Uwaga, gorco!

Gdy na dworze panuje upa nigdy i pod adnym pozorem nie zostawiajmy dzieci i osb starszych w zaparkowanym samochodzie, choby to, co mamy zaatwi, miao potrwa tylko "chwileczk". W aucie temperatura w moe szybko osign nawet do 70 C, co ju po kilku minutach moe by tragiczne w skutkach. Oglne przegrzanie organizmu to tzw. udar cieplny. Skra w takim przypadku szybko staje si zaczerwieniona i gorca, pniej szara i blada. Puls jest przyspieszony, lecz po chwili sabnie. Moe wystpi utrata przytomnoci i niewydolno oddechowa.

Dla maych dzieci, kobiet w ciy i osb starszych absolutnie niewskazane jest te opalanie. Nie oznacza to jednak, e musz one zupenie rezygnowa z wakacyjnych wypraw, wycieczek i plaowania, a jedynie, e powinnimy zadba o odpowiedni ochron przeciwsoneczn. Zabierzmy ze sob parasole i nakrycia gowy. Wbrew pozorom na wieym powietrzu rzadko dochodzi do udarw cieplnych, ale czsto do tzw. porae sonecznych. Dzieci i osoby starsze s na nie naraone tym bardziej, e zazwyczaj maj mniej wosw. Kapelusz lub chusteczka s niezbdnym elementem letniego stroju.

Gdy dochodzi do poraenia, gowa jest gorca i zaczerwieniona, mocno boli, oczy robi si "szklane", mog wystpi mdoci i wymioty. Jeli zauwaymy pierwsze objawy powinnimy taka osob natychmiast przetransportowa w zacienione miejsce, poda duo pynw i zastosowa zimne okady. Nogi warto umieci wyej od reszty ciaa.

Brzuszek pod parasolem

Przysze mamy powinny chroni przed socem nie tylko gow, ale take brzuszek. Pod wpywem wysokiej temperatury moe doj do skurczu mini macicy, co jest zwizane z ryzykiem poronienia. Soce powoduje te wzrost temperatury wd podowych, czego skutkiem moe by przegrzanie dziecka.

Zagroeniem jest take promieniowanie UV. Dzieci, osoby starsze i kobiety w ciy powinny uywa kremw o wysokich faktorach, najlepiej 30 lub 50 SPF. Warto te sign po produkty dedykowane najmodszym lub przyszym mamom. Skra osb starszych jest bardziej wraliwa na soce ni wskazuje ich naturalny fototyp. Seniorzy czsto te nie maj nawyku sigania po preparaty ochronne, trzeba wic im o tym przypomina.

Najlepsz ochron przed socem s, oprcz kremw, przewiewne baweniane ubrania z dugim rkawem i nogawkami. W godzinach poudniowych, gdy temperatura jest najwysza, nie powinnimy planowa adnych aktywnoci na wieym powietrzu. Najlepiej wykorzysta ten czas na lekki posiek, a potem - na wzr rdziemnomorski - na sjest (godzina, dwie).

Wszystko o fototypach, filtrach chemicznych i mineralnych, czyli bezpieczne opalanie bez tajemnic

Salmonella kocha soce

W czasie upaw najatwiej o zatrucie pokarmowe. Sprzyjaj temu wysokie temperatury, ktre su rozwojowi drobnoustrojw. Dodatkowo, latem czciej ni zwykle, korzystamy z rnego typu punktw gastronomicznych, spoywamy ywno transportowan na due odlegoci i nie zawsze prawidowo przechowywan.

Gwnymi przyczynami zatru pokarmowych s bakterie lub wytwarzane przez nie toksyny, wirusy, pasoyty lub rne substancje chemiczne. Najgroniejsze s paeczki salmonelli, czerwonki bakteryjnej, gronkowce i toksyny laseczki jadu kiebasianego - wszystkie kochaj wysok temperatur.

Objawy zatrucia mog wystpi od kilku minut do nawet dwch dni po spoyciu skaonego pokarmu. Najczciej pojawia si oglne ze samopoczucie, ble brzucha, nudnoci, wymioty, biegunka czsto rwnie podwyszona temperatura, ble gowy i mini. Nasilenie moe by bardzo rne, gdy zaley od czynnika wywoujcego chorob, ale te od wieku, stanu oglnego chorego oraz od jego odpornoci. Jeli zachoruje mae dziecko, osoba starsza lub kobieta w ciy waciwie w kadym przypadku dobrze jest poszuka pomocy medycznej.

Przed sezonem letnim warto - zwaszcza najsabszym czonkom naszej rodziny - podawa probiotyki, ktre zminimalizuj prawdopodobiestwo zatrucia.

W gorce dni koniecznie trzeba zadba, by zapasy ywnoci byy odpowiednio przechowywane - oczywicie najodpowiedniejszym miejscem jest lodwka. Jeli chcemy zabra kanapki na pla lub piknik, powinnimy zaopatrzy si w specjaln, izotermiczn torb. Unikajmy ywnoci niepewnego pochodzenia. Szerokim ukiem omijajmy np. kanapki czy ciastka z kremem, po ktrych wida, e pokutuj od duszego czasu w szklanej witrynie. Zamiast ptysia wybierzmy dla naszych domownikw drodow bueczk. Owoce i warzywa myjmy starannie przed spoyciem. Wszyscy te, oczywicie, powinni pamita o myciu rk. Przed wyjazdem na wakacje mona zaopatrzy si w specjalny pyn dezynfekcyjny lub nasczone nim chusteczki, co pozwoli nam zadba o higien, gdy np. jemy na play.

Liderzy zatru pokarmowych: co je, czego unika?

Docz do nas na Facebooku!