Donie pod mikroskopem

Zdaniem naukowcw na ludzkich doniach moe erowa nawet 5 milionw bakterii i wirusw. Ogromna cz z nich wywouje nie tylko powane zatrucia czy zakaenia ukadu pokarmowego. Niektre z nich s szczeglnie niebezpieczne dla osb z cukrzyc, chorob wtroby oraz dla noworodkw.
Docz do nas na Facebooku!

Bakterie zgromadzone na doniach odpowiadaj za niemal 80 proc. wszystkich infekcji. Na szczcie wikszoci z nich mona si atwo pozby myjc rce i stosujc do podstawowych zasad higieny. Do najczciej wystpujcych na ludzkiej skrze patogenw zalicza si:

Staphylococcus aureus, czyli gronkowiec zocisty, jego bakteria, ktra moe kolonizowa skr i bony luzowe czowieka. Ocenia si, e nosicielami gronkowca zocistego jest ok. 30 proc. populacji. Wystpuje przede wszystkim w jamie nosowej oraz w wilgotnych i owosionych miejscach skry (pachy, pachwiny, skra gowy, okolice odbytu). Czsto przenoszony jest przez personel szpitalny, co sprzyja zakaeniom wewntrzszpitalnym. Bakterie gronkowca szerz si drog kropelkow, przez kontakt poredni oraz przedmioty codziennego uytku. Ryzyko zakaenia gronkowcem zocistym wzrasta w przypadku przerwania cigoci tkanek (zranienia, ukszenia, ugryzienia i inne), obecnoci ciaa obcego w tkankach. Gronkowiec niekiedy rozwija si u pacjentw z nowotworami (np. biaaczka), marskoci wtroby, cukrzyc i niektrymi chorobami metabolicznymi. Odpowiada rwnie za liszajec (impetigo), zapalenie mieszkw wosowych (folliculitis) oraz czyraki i ropnie. Wywouje zakaenia tkanki podskrnej oraz ran po zabiegach chirurgicznych. Jest sprawc niemal 30 proc. wszystkich zatru pokarmowych.

Optymalna temperatura do rozwoju gronkowca wynosi 37C. Czas inkubacji zatrucia gronkowcem jest krtki, rednio po 2 godzinach pojawiaj si charakterystyczne objawy: wymioty, biegunka, spadek cinienia krwi, zapa a nawet mier. Przyczyn zatru gronkowcowych mog by skaone produkty spoywcze, pogrypowe zapalenie puc .

Enterococcus spp. to paciorkowiec kaowy. Jest skadnikiem mikroflory przewodu pokarmowego czowieka, naturalnie wystpuje rwnie w pochwie i na skrze czowieka. Moe by obecny rwnie w jamie nosowo - gardowej i drogach ciowych. Posiada niski potencja patogennoci, mimo to bywa niebezpieczny dla osb z obnion odpornoci oraz:

noworodkw, pacjentw onkologicznych pacjentw Oddziaw Intensywnej Terapii oraz tych po przeszczepach.

Escherichia coli - paeczka okrnicy. Wystpuje naturalnie we florze bakteryjnej jelita grubego. E. coli obecna jest take w glebie i wodzie, do ktrej trafiaj cieki. Jej obecno w wodach powierzchniowych (tzw. miano Coli) jest czstym miernikiem ich zanieczyszczenia. Bakterie E. coli mog kolonizowa skr i bony luzowe jamy ustnej oraz ukadu oddechowego. S wraliwe na czynniki rodowiskowe. Gin po 20 minutach ogrzewania w temperaturze 60 oraz po uyciu rodkw dezynfekcyjnych. Jednak w rodowisku o niszej temperaturze i odpowiedniej wilgotnoci utrzymuj si miesicami. E. coli naturalnie obecne w przewodzie pokarmowym mog powodowa schorzenia np. ukadu moczowego (odpowiadaj za wikszo zakae w jego obrbie), zapalenie opon mzgowo-rdzeniowych u noworodkw, choroby odka i jelit wywoane przez szczepy wytwarzajce toksyny (np. biegunka). Czst bywa sprawc zakae szpitalnych (sepsa). Wicej o E. Coli przeczytasz tutaj .

Enterobacter spp. - tlenowe paeczki z rodziny Enterobacteriaceae. Mog wchodzi w skad mikroflory fizjologicznej przewodu pokarmowego. Zaliczane s do bakterii oportunistycznych, ktre wywouj zakaenia w rodowisku szpitalnym u pacjentw z obnion odpornoci (zapalenie puc, zakaenia ukadu moczowego, sepsa, zakaenie ran pooperacyjnych).

Klebsiella spp. - tlenowe paeczki z rodziny Enterobacteriaceae. Moe by skadnikiem mikroflory fizjologicznej skry, jamy ustnej i jelit. Paeczki te s wszechobecne w przyrodzie. Za chorobotwrcze uwaane s m.in. Klebsiella pneumoniae (paeczka zapalenia puc). Wystpuje bardzo czsto w drogach oddechowych i przewodzie pokarmowym u pacjentw przebywajcych w szpitalu (u okoo 20 proc. hospitalizowanych). Moe spowodowa zapalenie puc, zakaenia w obrbie przewodu pokarmowego, koci, staww i drg moczowych, przy czym zakaenie tego ostatniego prowadzi czasami do sepsy. U noworodkw wywouje zapalenie opon mzgowych .

Drobnoustroje rodowiskowe i fizjologiczne (mikroflora skry) m.in. Staphylococcus koagulazo ujemny, Micrococcus spp., Streptococcus viridans.

To grupa bakterii o niskim potencjale chorobotwrczoci. Powszechnie wystpuj na skrze i bonach luzowych czowieka. Niektre z nich obecne s w glebie i na rolinach lub w rodowisku wodnym (Pantoea agglomerans, Aeromonas spp., Pseudomonas, Flavobacterium indologenes, Sphingomonas paucimobilis). Mog by niebezpieczne dla pacjentw z OIOM-w, onkologicznych, po przeszczepach i noworodkw o niskiej masie urodzeniowej). W zakaeniach szpitalnych drobnoustroje te s czsto oporne na wiele lekw.

Grzyby:

Candida spp. - bytuje fizjologicznie m.in. w jamie ustnej, pochwie. Najbardziej znaczcym klinicznie gatunkiem jest Candida albicans. Moe wywoywa zakaenia u chorych z obnion odpornoci. Wchodzi w skad flory fizjologicznej przewodu pokarmowego u 40-80 proc. populacji.

Aspergillus spp. - kropidlak, rodzaj grzybw z klasy workowcw. Wystpuje w wilgotnych miejscach. Niektre gatunki kropidlaka (np. A. fumigatus) powoduj choroby (aspergilozy) u ludzi np. grzybice skry, grzybice puc lub astm oskrzelow , a take produkuj aflatoksyny (np. A. flavus).

Czytaj take:

Alternaria alternata

Helicobacter pylori

Pneumokoki grone i dla dorosych

Salmonelloza

Posocznica (sepsa)