Mycie rk? To ma sens!

Kady centymetr kwadratowy skry czowieka moe pomieci tysice, a nawet miliony drobnoustrojw. Na doniach jest ich nawet 5 milionw na kady cm2. Obok bakterii wchodzcych w skad tzw. fizjologicznej mikroflory skry znajduj si na nich chorobotwrcze wirusy, grzyby i pasoyty. To wanie przez donie najatwiej przenoszone s rotawirusy i norowirusy, odpowiedzialne m.in. za biegunk. Cho atwo mona zapobiec ich dalszemu przenoszeniu ogromna wikszo z nas zapomina o najprostszych zasadach higieny, jak mycie rak po wyjciu z toalety.
Docz do nas na Facebooku!

Gronkowiec zocisty, paeczki Salmonella, Shigella, patogenne Escherichia coli, jaja tasiemca oraz owsika to tylko niektre z patogenw yjcych na naszych doniach. Najlepszym sposobem na pozbycie si zarazkw jest czste mycie rk wod i mydem.

Mimo e "metoda" jest niezwykle prosta z opublikowanego raportu WHO wynika, e blisko 70 proc. zakae oraz zatru ukadu pokarmowego wywoana jest bakteriami przenoszonymi przez brudne rce. W Wielkiej Brytanii, w czasie epidemii zakae pokarmowych wywoanych przez Escherichia coli O157 przyczyn ponad poowy zachorowa byy bakterie przenoszone przez rce.

Czste mycie skraca ycie?

Wok czstego mycia rk wci kry wiele stereotypw. Woda i mydo nie wpywaj i nie zmieniaj flory bakteryjnej skry. Pozwalaj jedynie cakowicie oczyci rce z gronych patogenw. Co gorsza mimo ogromnego postpu medycyny, w duej czci s one odporne na dostpne na rynku antybiotyki oraz szczepienia. Wikszo z nich ochroni tylko przed niewielk liczb zagraajcych nam mikroorganizmw.

Kadego dnia, w kadym miejscu naraeni jestemy na kontakt z chorobotwrczymi drobnoustrojami, ktre s obecne w powietrzu i na rnych powierzchniach. W prosty i tani sposb moemy ustrzec siebie i swoich najbliszych przed zarazkami przenoszonymi przez rce. Jak wykazay badania, mycie rk wod z mydem przez 15 sekund redukuje liczb bakterii ju o okoo 90 proc. Kolejne 15 sekund usuwa cakowicie drobnoustroje, ktre mog by przyczyn chorb. Wikszo z nas niestety myje rce okoo 5 sekund. Ta najprostsza i najbardziej skuteczna forma profilaktyki moe zmniejszy o poow liczb chorb biegunkowych i o blisko 30 proc. liczb zakae drg oddechowych.

Dzie czystych rk

W 2008 roku, 15 padziernika pod patronatem UNESCO obchodzony by pierwszy wiatowy Dzie Mycia Rk. Tego dnia na caym wiecie ponad 200 milionw dzieci z 86 krajw i piciu kontynentw symbolicznie umyo rce. Zamierzeniem organizatorw akcji byo zwrcenie uwagi na problem przenoszenia przez rce chorb infekcyjnych i poprzez edukacj dzieci dotarcie do osb dorosych i uwiadomienie im skali zagroenia. To przede wszystkim ze nawyki higieniczne dorosych s przyczyn chorb biegunkowych u najmodszych dzieci. W grupie dzieci do 5 roku ycia przebieg zakae przewodu pokarmowego moe by bardzo ciki. Kadego roku na wiecie z powodu biegunek umiera od 3,5 do 4 milionw dzieci w tej grupie wiekowej. Drug grup "ryzyka" s osoby w podeszym wieku (>65 roku ycia), u ktrych odporno na zakaenia jest w naturalny sposb obniona. Liczebno tej populacji stale ronie. Ponadto na zakaenia przenoszone przez rce s naraone osoby z chorobami ukadowymi lub infekcyjnymi (np. AIDS ), ktre osabiaj ukad odpornociowy.

Przestrzeganie zasad higieny obnia czsto wystpowania chorb biegunkowych o prawie 50 proc. Gdyby moda na czyste rce obja cay wiat udaoby si ocali od mierci z powodu zakae przewodu pokarmowego ponad milion osb.

A ty? Umye rce?

Dostp do wody oraz detergentw pozwalajcych stosowa si do podstawowych zasad higieny ma zaledwie 60proc. ludzkoci. I jeli w krajach biednych wydaje si to usprawiedliwione, to w wysokorozwinitych moe zastanawia. Przeprowadzone przez Amerykaskie Towarzystwo Mikrobiologw badania wykazay, e jedynie 67proc. osb umyo rce po skorzystaniu z publicznej toalety. Ponadto zaobserwowano rnice w nawykach higienicznych w zalenoci od pci. Znaczco wicej kobiet (75proc.) ni mczyzn (58proc.) umyo rce po wyjciu z toalety. Nie lepiej jest na starym kontynencie. W Wielkiej Brytanii robi to zaledwie 32 proc. mczyzn i 64 proc kobiet.

Wiele osb uwaa, e jeeli ich rce wygldaj na czyste, to oznacza, e s "wolne" od niebezpiecznych zarazkw. Tymczasem rce "optycznie" czyste nie zawsze s "mikrobiologicznie" bezpieczne. Ponadto, waciwa higiena rk nie polega jedynie na czstszym korzystaniu z wody i myda, ale przede wszystkim na myciu rk w pewnych, okrelonych sytuacjach, w ktrych istnieje due prawdopodobiestwo kontaktu z drobnoustrojami powierzchni oraz kiedy obecne na naszych rkach bakterie mog by przeniesione bezporednio na osob wraliw (np. na mae dziecko) lub na poywienie, w ktrym mog si namnoy. Mycie rk sam wod nie jest wystarczajce i zawsze naley uy myda, aby uzyska waciwy skutek.

Toaleta czystsza ni autobus i klawiatura?

Grone dla zdrowia bakterie przedostaj na rce nie tylko po wizycie w toalecie czy zabawie ze zwierzciem. Szczeglnie duo jest ich m.in. w komunikacji miejskiej. Jak wynika z bada przeprowadzonych w London School of Hygiene and Tropical Medicine co czwarta osoba dojedajca do pracy komunikacj miejsk ma na rkach bakterie kaowe. Jednorazowy kontakt z powierzchni skaon drobnoustrojami powoduje przeniesienie od 100 do 10 tys. komrek drobnoustrojw. Najatwiej do skry przylegaj paeczki E. coli, Salmonelli , gronkowca zocistego. Drobnoustroje z doni poprzez dotyk mog przenie si dalej na 5 rnych powierzchni (bakterie mog si utrzymywa na rnych powierzchniach nawet przez kilka miesicy) lub 14 rnych osb.

Nie lepiej wygldaj firmowe biurka. Wedug bada profesora Charlesa Gerby, mikrobiologa z Arizony mona na nich znale ponad 3 tys. rnych bakterii na cm2. Wymazy pobierane z telefonw, blatw, myszy komputerowych, klawiatur, dugopisw, dna i uchwytw szuflad wykazay, e przecitne biurko zawiera 400 razy wicej bakterii ni deska klozetowa w toalecie. Jednak wikszo z nich nie naleaa do bakterii chorobotwrczych.

Kiedy i jak my rce?

Mimo e, wikszo z nas doskonale o tym wie, to nadal zapominamy, e rce naley my przed przygotowywaniem posiku, karmieniem dzieci, po zabawie ze zwierztami i po porzdkowaniu kuwet, po kontakcie z krwi, wymiocinami oraz wydalinami ( mocz , ka ). Rce naley umy po powrocie z pracy czy po kontakcie osob chor. Naley pamita o dokadnym umyciu rk po sprztaniu, wyrzucaniu mieci, a przede wszystkim po skorzystaniu z toalety.

Bdc poza domem, np. na spacerze, w autobusie lub w innym miejscu, w ktrym nie ma moliwoci umycia rk zaleca si korzystanie z preparatu do dezynfekcji rk, ktry wystarczy wetrze w donie by pozby si zarazkw. Najczciej dostpne s w postaci elu, pianki lub pynu na bazie alkoholu . Warto pamita, e drobnoustroje atwiej przylegaj do rk wilgotnych ni suchych, dlatego bardzo wane jest staranne osuszenie rk po ich umyciu. Bardziej skuteczne jest wytarcie rk papierowym rcznikiem. Donie osuszane suszark bardzo czsto s niedosuszone, a tym samym szybciej "zasiedlane" przez drobnoustroje.Czytaj take:

Nie poyczaj, bdziesz zdrowszy

Escherichia coli, czyli co?

Meningokoki i sepsa - komu realnie zagraaj?

Pneumokoki grone i dla dorosych

Ppkowy fenomen: bakterie, o ktrych nie sysza wiat