Choroba itai - itai

Zatrucie metalami cikimi, w szczeglnoci kadmem, moe by bardzo niebezpieczne. Choroba itai - itai wywoana zbyt wysokim steniem tego pierwiastka moe prowadzi nawet do zgonu.
Nazwa jak i sama choroba ma zwizek z prowincj Toyama, w Japonii. W wyniku dziaalnoci grniczej przez lata do atmosfery przenika kadm, jeden z najbardziej toksycznych metali cikich. Odpady przemysowe trafiay do ciekw, ktrymi miejscowa ludno uyniaa ziemi wykorzystywan do uprawy ryu. Przypadek najwikszego w historii zatrucia kadmem zosta opisy w poowie lat 60-tych minionego wieku.

Objawy

Dopuszczalna dawka kadmu, ktra trafia do organizmu z powietrza lub z poywienia nie powinna przekroczy 50 mikrogramw. Niestety norma ta, z powodu rozwoju przemysu wielokrotnie jest przekraczana. Zbyt wysokie stenie kadmu jest bardzo niebezpieczne, a zatruciu pierwiastkiem towarzyszy:

- ubytek niezbdnych zwizkw mineralnych z koci, co prowadzi do ich znieksztacenia

- dua amliwo koci

- kaczy chd

- silny bl w okolicy ldwiowej, ble miniowe (nazw itai - itai choroba zawdzicza japoskiemu okreleniu bardzo silnego blu, ktry odczuwali zatruci kadmem)

- cikie uszkodzenie nerek

Schorzenie czciej dotyka kobiety, ktre ju rodziy (wicej ni jedno dziecko) i ukoczyy 50 rok ycia. Dugoletnie przebywanie w rodowisku skaonym kadmem prowadzi do uszkodzenia wtroby oraz anemii. Nastpnie zmiany chorobowe obejmuj ukad krenia .

Leczenie

W przypadku doustnego zatrucia kadmem choremu dokucza bl gowy, duszno i ucisk w klatce piersiowej, zapalenie spojwek oraz bl garda . W celu potwierdzenia diagnozy wykonuje si badanie moczu , a obecno w nim biaka potwierdza zatrucie.

agodzenie zatrucia w tym przypadku ogranicza si do podawania choremu mleka z biakiem oraz rodkw przeczyszczajcych. Konieczne jest leczenie zmian jakie pierwiastek wywoa w wtrobie i nerkach. U osb wystawionych na dugotrwae dziaanie pierwiastka, zwykle zmiany w organizmie s zbyt powane, a wyleczenie nie jest moliwe. Jedyn form leczenia jest prba agodzenia blu, a przede wszystkim chory powinien wyprowadzi si z zanieczyszczonego rodowiska.Docz do nas na Facebooku!