Czy jestem w ciy? Pierwsze objawy

Bl piersi, napicie odczuwane w dole miednicy lub w okolicy plecw, brak miesiczki - wiele osb zadaje sobie pytanie: czy to mog by pierwsze objawy ciy?
Dyskusje na forach, popularno internetowych "testw ciowych" i wtpliwoci, jakie maj czasami zwaszcza mode osoby, rodz wiele mitw na temat pierwszych oznak ciy. Wikszo objaww mona zaobserwowa dopiero po kilku tygodniach jej trwania. Skd zatem kiepskie samopoczucie kobiet, ktre po odbyciu ryzykownego kontaktu seksualnego podejrzewaj cie? Przyczyn mog by nerwy, zmiany hormonalne, czy sam stosunek - moe nim by spowodowany np. bl brzucha.

Czy jestem w ciy?

Oto lista kilku popularnych objaww mogcych pojawi si par dni a nawet godzin po stosunku, czsto interpretowanych jako pierwsze objawy ciy. Czy rzeczywicie na ich podstawie mona okreli, czy doszo do zapodnienia? Dlaczego odczuwasz objawy mogce wiadczy o ciy, skoro nie doszo do zapodnienia? • Brak miesiczki - to jeden z gwnych objaww ciy. Ale brak krwawienia moe by rwnie dobrze spowodowany zupenie innymi czynnikami. Stres, chociaby ten wywoany strachem przed niechcian ci, powoduje podwyszenie poziomu prolaktyny. Hormon ten m. in. blokuje owulacj. Jego nadmiar sprawia, e cykl moe sta si nieregularny, w wyjtkowych przypadkach krwawienie moe zanikn na dugo. Nawet jeli twj cykl jest regularny, moe go zaburzy przezibienie, dieta, przyjmowanie lekw (nawet dostpnych bez recepty czy zioowych), stres, nieprzespana noc, podr, alkohol lub inne uywki. Brak miesiczki nie zawsze jest objawem ciy. Jeli okres spnia si na tyle dugo, e sytuacja jest wyjtkowa, naley uda si do ginekologa, bez wzgldu na przyczyn.

 • Nudnoci, wymioty, zgaga, bl odka - takie objawy mog towarzyszy zwaszcza pierwszemu trymestrowi ciy, jednak nudnoci czy zgaga odczuwane kilka dni po domniemanym zapodnieniu nie maj nic wsplnego z ci. Tego typu objawy pojawiaj si najczciej po 6. tygodniu trwania ciy i nie u kadej ciarnej. Najczciej s wynikiem stresu, infekcji wirusowej, lekkiego zatrucia, mog rwnie zwiastowa zbliajcy si okres.

 • Czste oddawanie moczu - moe by spowodowane infekcj pcherza moczowego. Czsto zblienie prowadzi do infekcji: podczas stosunku dochodzi do otar okolic ujcia cewki moczowej, w ten sposb bakterie mog atwiej do niej wnikn i wywoa lekki lub bardziej uciliwy stan zapalny. Na infekcje pcherza naraone s zwaszcza kobiety, bo ich cewka moczowa jest krtsza ni cewka mczyzn.

 • Bl w podbrzuszu, uczucie rozpierania, wzdcia - moe by spowodowane zarwno zapaleniem pcherza moczowego jak i zbliajcym si okresem, zmianami hormonalnymi. Niewielki bl moe pojawi si te na skutek samego stosunku, zwaszcza po duszym okresie abstynencji.

 • Bl i zwikszona wraliwo piersi - to objaw towarzyszcy rnym zmianom hormonalnym w ciele kobiety. Za dolegliwoci piersi moe odpowiada chociaby wspomniana wyej prolaktyna. Bl piersi moe zwiastowa nadchodzcy okres, lub sygnalizowa zmiany hormonalne. Sam w sobie nie moe by uznany za objaw ciy. Jeli utrzymuje si dugo i nie ustpuje w czasie kolejnych faz cyklu, naley zgosi si do lekarza.

  Wszystkie wymienione objawy mog wiadczy o ciy, ale nie musz. adne objawy nie pojawiaj si kilka dni po zapodnieniu. Jeli masz wtpliwoci, czy to moe by cia - zrb test ciowy. Dostpne w aptekach testy nie daj nigdy 100% pewnoci jednak ich skuteczno jest bardzo wysoka. Wykrywaj one w moczu gonadotropin kosmwkow (hCG). To hormon, ktrego stenie we krwi ronie od momentu zagniedenia si zarodka w macicy. Wydalany jest rwnie z moczem ciarnej. Niektre testy mona wykona ju tydzie po domniemanym zapodnieniu, najlepiej jednak poczeka na termin spodziewanej miesiczki. Wykonujc test postpuj zgodnie z instrukcj producenta. Jeli wynik testu jest pozytywny - powinna zgosi si do ginekologa, aby potwierdzi ci i zapewni dalsz opiek sobie i dziecku.

  Pewne objawy ciy

  Skoro pierwsze objawy ciy s podobne do napicia przedmiesiczkowego, przezibienia, zatrucia, mog by rezultatem stresu, jakie s pewne objawy ciy? Stuprocentow pewno daje badanie USG przeprowadzone przez lekarza. W ten sposb mona jednak zdiagnozowa ci dopiero na pocztku 2. miesica jej trwania (najczciej midzy 4. a 6. tygodniem). Du pewno daj take badania krwi i badanie ginekologiczne - na podstawie zmian w narzdach rodnych i oznaczenia poziomu hormonw we krwi mona z duym prawdopodobiestwem potwierdzi ci lub j wykluczy. Wizyta u ginekologa pomoe te ustali, co byo przyczyn objaww przypominajcych cie, jeli okae si, e do zapodnienia nie doszo.

  Jeli nie jeste w ciy, ale przez duszy czas wystpuj u ciebie jej objawy: bl brzucha, nudnoci, czste oddawanie moczu, bl piersi, zmczenie, senno, zatrzymanie miesiczki - udaj si do lekarza. Mog to by objawy choroby lub powanych kopotw ze zdrowiem, dlatego nie bagatelizuj swojego stanu.

  Naley pamita, e nie wszystkie zarodki zdoaj zagniedzi si w cianie macicy. Czsto zapodniona komrka jajowa jest usuwana z organizmu kobiety po kilkunastu dniach. W takim wypadku kobieta nie jest najczciej wiadoma tego, e bya w ciy - wanie dlatego, e tak wczesna cia nie daje objaww. Szacuje si, e nawet 1/3 zarodkw obumiera podczas drugiego tygodnia po zapodnieniu.

  Zobacz take:

  Cia i pord - wszystko co musisz wiedzie