Tromboza (Zakrzepica y gbokich)

Choroby ukadu krenia to nie tylko zmiany w obrbie minia sercowego. Bardzo czsto pierwsz ofiar schorzenia padaj yy. Niestety, w pocztkowej fazie, tworzcym si zakrzepom nie towarzysz adne dolegliwoci, a nagy atak choroby moe doprowadzi do mierci pacjenta nawet w kilka sekund. Szczeglnie niebezpieczne s zakrzepy dotykajce y gbokich.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Tromboza, nazywana take zakrzepic y gbokich, dotyka przede wszystkim naczynia znajdujce si w koczynach dolnych. Choroba czsto rozwija si bezobjawowo, a brak leczenia ma bardzo powane konsekwencje. Zdarza si, e oderwany fragment skrzepliny wraz z krwi zaczyna kry po ciele chorego. Wdrwka ta niejednokrotnie koczy si w okolicy puc prowadzc do tzw. zakrzepicy pucnej, ktra stanowi zagroenie dla ycia.

Schorzenie diagnozowane jest u osb z nieprawidow krzepliwoci krwi spowodowan dugim unieruchomieniem, nowotworem czy uszkodzonymi cianami y. Medycyna t grup czynnikw zwikszajcych ryzyko zachorowania okrela terminem triady Virchowa. Bywa take zapowiedzi ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Ryzyko zachorowania wzrasta u osb po 40 roku ycia, otyych oraz u kobiet w ciy.

Objawy trombozy

Wedug szacunkw lekarzy, blisko poowa chorujcych odczuwa bardzo sabe dolegliwoci lub adne, przynajmniej w pierwszej fazie rozwoju choroby. Dopiero kiedy bl, nawet przy dotyku staje si bardzo dokuczliwy zgaszaj si do lekarza. Tym, na co naley zwrci szczegln uwag to nadmierna ciepota koczyny, jej zaczerwienienie, obrzk oraz utrzymujca si gorczka. Czasem skra zajtej koczyny jest nienaturalnie napita i byszczca.

Znacznie rzadziej obserwuje si wypenienie y powierzchniowych, objaw Homansa (bl w koczynie dolnej tj. w ydce oraz za kolanem pojawia si przy zginaniu stopy, samo kolano w czasie testu jest wyprostowane), objaw Lowenberga-Maya (dyskomfort w koczynie wywoany jest owiniciem jej "rkawem" urzdzenia sucego do poredniego pomiaru cinienia ttniczego) czy objaw Payra (bl w podeszwie stopy wywoany silnym naciskiem na jej rodek).

Diagnoza trombozy

W przypadku zakrzepicy y gbokich postawienie prawidowego rozpoznania jest bardzo trudne, poniewa typowe dla niej objawy mog sugerowa zupenie inne schorzenie. Dlatego konieczne jest zlecenie szeregu dodatkowych i szczegowych bada. Najskuteczniejsz metod diagnostyczn przy tego rodzaju schorzeniach jest ultrasonografia metod Dopplera . Niekiedy, dla uzyskania peniejszego i jeszcze dokadniejszego obrazu wykonuje si rezonans magnetyczny.

Leczenie trombozy

Zakrzepica y gbokich, w pocztkowej fazie leczenia, wymaga hospitalizacji. Pacjentom podawane s przede wszystkim rodki na bazie heparyny drobnoczsteczkowej (wykorzystywana jest take w profilaktyce) pozwalajce rozpuci zalegajc w yle skrzeplin czy zator. Pobyt w szpitalu jest konieczny poniewa lek musi by podany podskrnie, a nie dominiowo co dla osoby niedowiadczonej moe by trudne do wykonania.

W przypadku gdy zakrzep jest duy lub specyficznie umiejscowiony usuwany jest operacyjnie. Zabieg cho pozwala pozby si zatoru nie regeneruje cian naczynia, dlatego dodatkowo wprowadza si farmakoterapi.

Aby zapobiec nawrotom choroby obok przyjmowania lekw zaleca si noszenie specjalnych opasek elastycznych.

Czytaj take:

Zakrzepica y trzewnych

Bieganie chroni serce i wydua ycie

Guzkowe zapalenie ttnic

Zakrzepica y wtrobowych (zesp Budda - Chiariego)

Badanie EKG Holter (Caodobowe monitorowanie pracy serca)