Maopytkowo samoistna i wtrna

Medycyna wyrnia dwa rodzaje maopytkowoci - pierwotn oraz wtrna. Pierwotna maopytkowo immunologiczna, nazywana take maopytkowoci samoistn, to choroba autoimmunologiczna charakteryzujca si przedwczesnym obumieraniem pytek krwi. Posta wtrna niejednokrotnie towarzyszy innym niepokojcym zmianom w organizmie.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Niszczenie i usuwanie z organizmu pytek krwi to proces cakowicie naturalny. Prawidowo dziaajcy organizm usuwa jedynie te "zuyte". U pacjentw z maopytkowoci zaburzenia w obrbie ukadu immunologicznego oraz pewne uwarunkowania genetyczne sprawiaj, e pozbywa si on nie tylko tych niepotrzebnych, ale i cakiem "zdrowych" pytek . Choroba zazwyczaj rozwija si midzy 20-50 rokiem ycia i cztery razy czciej rozpoznawana jest u kobiet.

Niejednokrotnie maopytkowo rozwija si wraz z innym schorzeniem, dlatego przy stawianiu diagnozy naley wykluczy m.in. nadkrwisto aplastyczn, choroby rozrostowe ukadu krenia, AIDS, wrodzon maopytkowo oraz inne choroby autoimmunologiczne (tocze, reumatoidalne zapalenie staww, zapalenie tarczycy ). Czasem nadmierne niszczenie pytek krwi zwizane jest z przyjmowanymi lekami - psychotropowymi, przeciwdrgawkowymi, przeciwarytmicznymi oraz przeciwbakteryjnymi. U 10 proc. wszystkich chorych choroba samoistnie ulega remisji.

W przeciwiestwie do postaci samoistnej, maopytkowo wtrna wspistnieje z innymi zmianami w organizmie. Zazwyczaj pojawia si wraz z m.in. chorob zakan, infekcj wirusow bd biaaczk . Moe si take pojawi przy: - pierwotnym braku komrek macierzystych pytek w szpiku kostnym - uszkodzeniu szpiku pod wpywa dziaania substancji chemicznej

- promieniowaniu np. przy badaniu rentgenowskim, zatruciu chemicznym, przyjmowaniu niektrych lekw (np. cytostatykw

- bardzo czsto pojawia si u pacjentw z marskoci wtroby oraz przy zakrzepicy y ledzionowych

Objawy i diagnoza

Najbardziej charakterystycznym objawem choroby s nawracajce krwawienia z nosa oraz dzise. U kobiet miesiczki staj si bardziej obfite i dusze. Skra pacjentw, nawet przy niewielkim ucisku pokrywa si wybroczynami ma take tendencj do tworzenia siniakw. Dodatkowo u pacjentw pojawia si tzw. objaw Rumpla - Leedego. Jest to charakterystyczna wybroczyna pojawiajca si poniej zaoonej na rk pacjenta opaski (mankietu cinieniomierza).

Podstaw rozpoznania stanowi badania krwi. Wykazuje ono przede wszystkim liczb pytek poniej 100 000/μl (czasem nie przekracza ona 20 000/μl). Skrcony czas przeycia pytek w rozmazie krwi. Czas krwawienia, czyli czas po jakim krew przestaje dopywa do uszkodzonej skry, jest nieprawidowy.

Leczenie

Wprowadzenie odpowiedniego leczenia wymagane jest jedynie u tych pacjentw, u ktrych warto trombocytw jest duo mniejsza ni 30 000/μl i pojawiy si objawy skazy krwotocznej. W pierwszej kolejnoci podaje si glikokortykosteroidy. W przypadku chorych, u ktrych wprowadzenie leczenia sterydowego nie jest moliwe konieczne jest wykonanie splenektomii, czyli usunicie ledziony.

U kobiet w ciy leczenie wprowadzane jest gdy liczba pytek spadnie poniej 10 tysicy lub wystpi skaza krwotoczna. Zamiast lekw immunosupresyjnych, ktre w tym przypadku nie s wskazane podaje si doylno immunoglobuliny typu G (IgG) . Jeli farmakoterapia nie daje rezultatw w II trymestrze usuwa si ledzion.Czytaj take:

Anemia sierpowata

Trombocytopenia

Maopytkowo poprzetoczeniowa

Choroby mikrokrenia

Megakariocytopenia