Zesp Plummera-Vinsona

Zesp Plummera-Vinsona, nazywany take dysfagi syderopeniczn to grupa dolegliwoci charakteryzujca si anemi oraz nieprawidowym funkcjonowaniem przeyku. Mimo e przyczyny powstawania tego typu zmian chorobowych nie s znane, to przypuszcza si, e maj one podoe immunologiczne.
Docz do Zdrowia na Facebooku!

Charakterystyczne dla zespou Plummera-Vinsona zwenia przeyku moe rozwija si przez wiele lat nie dajc adnych uciliwych objaww. Dopiero gdy przyjmowanie pokarmw staje si bolesne pacjenci udaj si do lekarza. Zesp Plummera-Vinsona najczciej diagnozowany jest w krajach skandynawskich i u ok. 50 proc. wszystkich chorych przechodzi w nowotwr, dlatego te uznawany jest za stan przedrakowy.

Objawy zespou Plummera-Vinsona

Obok zwenia przeyku spowodowanego przykurczem przeyku i znacznych problemw z poykaniem pojawia si anemia , wywoana nieprawidowym steniem elaza w organizmie. U czci pacjentw niedokrwisto moga pojawi si i ustpi w przeszoci, nawet na kilka lat przed rozwojem zmian w przeyku.

Dochodzi take do tzw. ektopii, czyli zamiany typu bony luzowej przeyku na t charakterystyczn dla odka . Prawdopodobnie to "przejcie" odpowiada za powstawanie owrzodze, a w konsekwencji do znacznych problemw z przeykaniem oraz niedokrwistoci.

Osoby z podejrzeniem zespou Plummera-Vinsona maj blade powieki, w kcikach ust pojawiaj wypryski a brodawki na jzyku staj si zaczerwienione i z czasem zaczynaj zanika.

Diagnoza zespou Plummera-Vinsona

Jednym z waniejszych i cenniejszych etapw rozpoznania jest wywiad z pacjentem. Aby pozna przyczyn utrzymujcych si od kilku lat problemw z przeykaniem w pierwszej kolejnoci siga si po badania radiologiczne. Nastpnie przy uyciu ezofagoskopu (rodzaj endoskopu ) oglda si piercienie przeyku oraz pobiera wycinek do badania histopatologicznego. W przypadku kobiet konieczne jest wykluczenie tzw. globusa, schorzenia charakteryzujcego si poczuciem zalegania ciaa obcego w gardle, ale nie wywoujcego kopotw z przeykaniem.

Leczenie zespou Plummera-Vinsona

Pierwszym etapem leczenia jest zahamowanie postpu anemii. Zdarza si, e podajc witaminy, elazo oraz zmieniajc jako (oraz sposobu jedzenia tj. zmniejszenie ksw oraz niejedzenie w popiechu i zbyt apczywie) przyjmowanego poywienia udaje si zatrzyma rozwj niedokrwistoci oraz przywrci sprawno przeyku . Jeli rodki dorane nie przynosz efektu przy pomocy aparatu Hurtsa rozszerza si przeyk lub wykonuje przecicie bd przerwanie bony piercienia w przeyku. Przynosz one znaczn ulg i pozwalaj uwolni pacjenta od nieprzyjemnych dolegliwoci na kilka lat. Czasem zdarza si, e chorobie towarzyszy tzw. zarzucanie odkowo-przeykowe lub zapalenie przeyku, wtedy konieczny jest zabieg operacyjny.

Czytaj take:

Atrezja przeyku

Manometria przeyku

Rak jamy ustnej

Kserostomia

Rak